Share |

Αεροδρόμιο Τρίπολης

Του Απόστολου Ε. Παπαφωτίου, Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου

Στο πλαίσιο της γενικότερης Αναπτυξιακής Πολιτικής, η οποία εφαρμόζεται πλέον στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης ανέλαβε πρωτοβουλία για τον Τομέα των Μεταφορών και την όσον το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση των μέσων μεταφοράς.

Έτσι η Περιφέρεια Πελοποννήσου διεκδικεί:

την αξιοποίηση του Αεροδρομίου της Τρίπολης. Δηλαδή: τη μετατροπή του αεροδρομίου από στρατιωτικό (124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης) και σε πολιτικό. Τη μελλοντική λειτουργία του ως «αεροδρομίου πτήσεων  χαμηλού κόστους» (low cost) για τουριστικές και εμπορευματικές μεταφορές (charter και hub) εξοπλισμένου με σύγχρονες μεθόδους «επίγειας εξυπηρέτησης των αεροσκαφών και των επιβατών» (ground handling).

την αναβάθμιση και βελτίωση λειτουργίας του Αεροδρομίου της Καλαμάτας, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της εποχής.

Πρόκειται για ζήτημα που έχει τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας των πολιτών, των συλλογικών φορέων, των παραγωγικών τάξεων, των κοινωνικών εταίρων, των αυτοδιοικητικών αρχών και του πολιτικού κόσμου.

Η διεκδίκηση αυτή εδράζεται στέρεα και είναι συμβατή με τα κάτωθι:

(α) με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Αριθμ. 6876/4871, ΦΕΚ Α 128/ 3-7-2008). Πιο συγκεκριμένα στο Άρθρο 6, Κεφάλαια Α (Μεταφορές) και Α1 (Γενικές κατευθύνσεις για τις μεταφορές), παρ. 5 για τη Στρατηγική των αεροπορικών μεταφορών διατυπώνονται τα ακόλουθα: (i)  Διαρκή αναβάθμιση των αεροπορικών και αερολιμενικών υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια. Περαιτέρω αναβάθμιση επιλεγμένων αερολιμένων σε διεθνούς κατηγορίας αερολιμένες. Μετατροπή απαξιωμένων ή μειωμένης δραστηριότητας στρατιωτικών αερολιμένων σε (ή και σε) πολιτικούς αερολιμένες τακτικών ή έκτακτων (charter) πτήσεων ή σε αερολιμένες γενικής αεροπορίας (δηλ. εξυπηρέτηση ελαφρών αεροσκαφών και ελικοπτέρων), και (ii) Δημιουργία νέων αερολιμένων και ελικοδρομίων κατά προτεραιότητα σε μειονεκτικές και απομονωμένες περιοχές αλλά και σε μεγάλα αστικά κέντρα. Ενίσχυση της πολιτικής των επιδοτήσεων για την εξυπηρέτηση των περιοχών αυτών.

(β) με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Απόφαση Αριθμ. 25294, ΦΕΚ Β 1485/10-10-2003). Πιο συγκεκριμένα στις παρ. 3.5 (Υποδομές) και 3.5.1. (Μεταφορική Υποδομή) διατυπώνονται τα ακόλουθα: (i)  Ανάπτυξη στρατιωτικού Αεροδρομίου Τριπόλεως σε Πολιτικό Αεροδρόμιο, και (ii) Βελτίωση λειτουργίας του αεροδρομίου Καλαμάτας, με επέκταση του δαπέδου στάθμευσης, καθώς και βελτιώσεις στις ηλεκτρικές, τηλεπικοινωνιακές και  μηχανολογικές των εγκαταστάσεις. Επίσης, προτείνεται να διερευνηθεί η  δυνατότητα αύξησης του αριθμού θέσεων εξυπηρέτησης αεροσκαφών, καθώς το  αεροδρόμιο αναμένεται να εξυπηρετήσει και σοβαρό μέρος της τουριστικής  κίνησης της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας.

Συγχρόνως διαμορφώνεται η αντίστοιχη Νομοθεσία με τον Ν.3913, όπου προβλέπεται η δημιουργία Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αεροδρομίων και σε υπερεθνικό (ευρωπαϊκό) επίπεδο αναφοράς (Κοινοτική Πολιτική Μεταφορών για τη Συνοχή και τη Χωρική Ολοκλήρωση σε συντονισμό με την Κοινοτική Διαρθρωτική Πολιτική, Απελευθέρωση των Αερομεταφορών, κατάργηση του cabotoge, νέο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τη Eurocontrol στις Βρυξέλες, κ.λπ.).

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία) λόγω χιλιομετρικής και χρονικής απόστασης καθώς και λόγω κόστους τελών αεροδρομίου (είναι ένα από τα πιο ακριβά αεροδρόμια του κόσμου).

Το αεροδρόμιο της Τρίπολης βρίσκεται εκτός της ακτίνας των 100 χιλιομέτρων που σύμφωνα με τη σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου και του Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, απαγορεύεται να λειτουργήσει νέο αεροδρόμιο ή να αναβαθμιστεί κάποιο υπάρχον.

Αμφότερα τα Αεροδρόμια Καλαμάτας και Τρίπολης θα συνυπάρχουν, όχι ανταγωνιστικά, συμπληρώνοντας και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία.

Θα διαδραματίσουν διακριτά το ρόλο τους σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο αναφοράς με διακριτή εμβέλεια στην εξυπηρέτηση των όμορων περιοχών και των άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων της Αρκαδίας, της Λακωνίας, της Αργολίδας και της Κορινθίας ανάλογα με τις περιστάσεις και τις συνθήκες που επικρατούν στην ελεύθερη αγορά των αερομεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων.

Θα στοχευθεί η συνέργεια, η συναλληλία και η δικτύωση των δυο αεροδρομίων στο πλαίσιο της κοινής δράσης και της συλλογικής προσπάθειας για τη συνολική βελτίωση της ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στον Αναπτυξιακό Περιφερειακό Σχεδιασμό, θα συμπεριληφθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της λειτουργίας του υπάρχοντος αεροδρομίου της Καλαμάτας (π.χ. το handling).

Θα αποτελέσουν αντικείμενο εξειδικευμένων επιστημονικών μελετών τα τεχνικά ζητήματα αεροναυσιπλοΐας, οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην Τρίπολη.

Θα τεκμηριωθεί η καταλληλότητα του αεροδρομίου, οι τεχνικές λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων, η βιωσιμότητα και η οικονομοτεχνική μελέτη.

Σε αυτή την πρόδρομη φάση, η ανάπτυξη αμφότερων των αεροδρομίων συνιστά πολιτική θέση και περιφερειακή στόχευση που είναι ορθολογική, ρεαλιστική, εφικτή και συνάδει με τις εξελίξεις στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για την ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών και ριζοσπαστικών δράσεων αξιοποίησης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε ένα τομέα που θα επιφέρει μεγάλα, διαρκή και πολλαπλασιαστικά οφέλη στην Περιφέρεια.

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)