Share |

Νέο κεφάλαιο στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα

Επιταχυντής της τοπικής αναπτυξιακής διαδικασίας, η εταιρία

 

Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στο Λεωνίδιο, εκλέχθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο και συγκροτήθηκε ως εξής: Ιωάννης Μαρνέρης, Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας, Πρόεδρος - Μαρίνης Μπερέτσος, Διευθύνων Σύμβουλος - Παναγιώτα Πριφτάκη, Αντιδήμαρχος Μονεμβασιάς, Αντιπρόεδρος - Κωνσταντίνος Κατσαφάνας, Αντιδήμαρχος Τρίπολης, Αντιπρόεδρος - Βασίλειος Σαλάκος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Εντεταλμένος Σύμβουλος - Ηρακλής Τριχείλης, Δήμαρχος Μονεμβασιάς, Μέλος – Ιωάννης Γρυπιώτης, Δήμαρχος Ευρώτα, Μέλος – Σπύρος Φλώρος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Μέλος – Δημήτριος Γκαύρος, Αντιδήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, Μέλος.

Η Εταιρεία ακολούθησε μια ιδιαίτερα αξιόλογη διαδρομή κατοχυρώνοντας στην πράξη τον ρόλο της ως «επιταχυντή» της τοπικής αναπτυξιακής διαδικασίας, στην αρχή για τον ορεινό όγκο του Πάρνωνα και στη συνέχεια για όλη την Ανατολική Πελοπόννησο, κατακτώντας την εμπιστοσύνη των μετόχων της και του τοπικού πληθυσμού.

Σε «αντίθετη ροπή» με τη γενικότερη τάση των καιρών για συρρίκνωση των υπηρεσιών και συγκέντρωσης προς τα κέντρα, γίνεται ακόμα πιο σημαντική η παραπάνω εξέλιξη για τη στήριξη της υπαίθρου.

Η σημαντική συμμετοχή της Νότιας Κυνουρίας στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καθιστά το νέο Καλλικρατικό Δήμο Νότιας Κυνουρίας ως το μεγαλύτερο μέτοχο, που μαζί με τον Καλλικρατικό Δήμο Μονεμβάσιας κατέχουν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών.

Έχοντας επενδύσει στην τοπική ανάπτυξη πάνω από 30.000.000,00 € ευρωπαϊκά και εθνικά κεφάλαια, στην 15ετή διαδρομή της καλείται σήμερα να παίξει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της μεγάλης μεταρρύθμισης του Καλλικράτη στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Έχοντας εξασφαλίσει σημαντική κεφαλαιακή επάρκεια, έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης των μετόχων  στο έργο και τα στελέχη της Εταιρείας, μπαίνει δυναμικά στο αντικείμενο της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών οργάνωσης των νέων Ο.Τ.Α.

Για την 4η Προγραμματική Περίοδο έχει εξασφαλίσει ήδη πόρους 6.500.000,00€ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν.

Σημειώνεται ότι σε συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας, το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στην πρόσφατη προκήρυξη του τοπικού προγράμματος Leader ήταν διπλάσια των διατιθέμενων πόρων. Αφορά δε στη μεγάλη πλειοψηφία μικρές επενδύσεις του πρωτογενούς τομέα,  επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και επιχειρήσεις αγροτουρισμού και εστίασης.

Η Εταιρεία πέραν αυτού αξιοποιεί αργά και σταθερά την Διαχειριστική της Επάρκεια για την υποβολή προς χρηματοδότηση έργων Δήμων στο ΕΣΠΑ.

Έχουν ήδη υποβληθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» έργα Δικτύων Αποχέτευσης και Βιολογικών Καθαρισμών, ύψους πάνω από 25.000.000,00€ για τους Δήμους Μονεμβάσιας, Λεωνιδίου και Γορτυνίας, ενώ είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την εκπόνηση των 5ετών Επιχειρησιακών Σχεδίων των ΟΤΑ Μετόχων της και όχι μόνο.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Τσιγκούνης, έχοντας το τιμόνι της Εταιρείας την τελευταία δεκαετία, ταύτισε τη συμμετοχή του στα κοινά με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα και το έργο της στην περιοχή.  

Ο νέος Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας κ. Ιωάννης Μαρνέρης, συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια  με την Εταιρεία από υπηρεσιακή του θέση στο Δήμο Τυρού, και σήμερα από τη νέα του θέση ως εκπροσώπου του μεγαλύτερου μετόχου της Εταιρείας, συνεχίζει την παραπάνω παράδοση, έχοντας ήδη αναπτύξει συνεργασία με την Εταιρεία σε μια σειρά αντικείμενα.

Ο κ. Σπύρος Φλώρος, επί πολλά χρόνια Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ., εκπροσωπεί σήμερα την Περιφέρεια Πελοποννήσου, και από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος LEADER, είναι στην πρώτη γραμμή των εταιρικών υποθέσεων του Πάρνωνα.   

Στη συγκρότηση της Επιτροπής αυτής πρόσφατα επανεκλέχθηκε Πρόεδρός της, με τη συμμετοχή ακόμη του Αντιδημάρχου Νότιας Κυνουρίας – Υπεύθυνου Οικονομικών, κ. Δημήτριου Αθανασόπουλου ως Αντιπροέδρου και του κ. Δημήτριου Τσιγκούνη ως μέλους του προεδρείου, και έτσι εξασφαλίστηκαν η συνέχεια, η εμπειρία και τα νέα δεδομένα.

Ο νέος Δήμαρχος Μονεμβάσιας κ. Ηρακλής Τριχείλης και η Αντιδήμαρχος του ιδίου Δήμου κ. Παναγιώτα Πριφτάκη όλα αυτά τα χρόνια μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, από τη νέα τους θέση επενδύουν στην τεχνογνωσία της Εταιρείας και μεταξύ των άλλων συμπεριέλαβαν τον Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Μαρίνο Μπερέτσο στον καινοτόμο θεσμό της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μονεμβασίας που εισαγάγει ο Καλλικράτης.

Σημαντική συνεργασία έχει αναπτύξει ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. Μανώλης Σκαντζός, ο οποίος γνωρίζει από κοντά το έργο της Εταιρείας καθώς συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο ως μέλος από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

Ήδη τα θέματα της διαδημοτικής συνεργασίας των δύο Δήμων της Κυνουρίας έχουν μπει στο τραπέζι και έχει ξεκινήσει η εκπόνηση μελετών από την Εταιρεία. Εξάλλου ο Αντιδήμαρχος επί των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτης Μαντάς εργάστηκε για πολλά χρόνια στην Τεχνική Υπηρεσία της Εταιρείας.

Συνεργασία έχει αναπτύξει ήδη ο νέος Δήμαρχος Ευρώτα, πρώην Δήμαρχος Σκάλας, κ. Ιωάννης Γρυπιώτης, ενώ την Γενική Συνέλευση τίμησε με την παρουσία του ο νέος Δήμαρχος Τρίπολης κ. Ιωάννης Σμυρνιώτης συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Κατσαφάνα.

Τέλος, σημαντικό ρόλο στα εταιρικά δρώμενα διαδραματίζει ο δραστήριος επιχειρηματίας και Δημοτικός Σύμβουλος Νότιας Κυνουρίας κ. Βασίλειος Σαλάκος, ο οποίος μετέφερε τη γνώση της πετυχημένης παραγωγικής επιχείρησης MEDITERRANEAN FOODS Α.Ε. στην οργάνωση της Εταιρείας από τη θέση του υπευθύνου Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Εταιρείας.

Σε κλίμα συναίνεσης, συνεννόησης και διαφάνειας παντού, πέρα και πάνω από κομματικές ή τοπικές αντιθέσεις, τότε και τώρα, η Εταιρεία κινείται στον γνώριμο δρόμο που ο νομοθέτης προέβλεψε και οι ίδιες οι Αναπτυξιακές Εταιρείες έχουν κατακτήσει.

Επιχειρησιακά εργαλεία της Αυτοδιοίκησης, μοχλοί τοπικής ανάπτυξης στη διοίκηση των οποίων αποτυπώνονται οι πραγματικοί συσχετισμοί της αναπτυξιακής δυναμικής των αγροτικών περιοχών.

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)