Share |

Αλλαγές στα αεροδρόμια Καλαμάτας – Τρίπολης μέχρι το 2015

Σε ιδιώτες τα περιφερειακά αεροδρόμια, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ.
Τα αεροδρόμια ομαδοποιούνται, δημιουργώντας δύο συστάδες, προκειμένου να αξιοποιηθούν ευχερέστερα και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία, τόσο εκείνων που είναι υψηλού οικονομικού ενδιαφέροντος όσο και των άλλων

Ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας και την μετατροπή του αεροδρομίου της Τρίπολης σε πολιτικό, μετά τις ανακοινώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη, κατά την την παρουσίαση του προγραμματισμού για την αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων και την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Μέχρι το 2015 θα περάσουν σε ιδιώτες τα περιφερειακά αεροδρόμια, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ.

Όπως τόνισε ο κος Χατζηδάκης στόχος είναι μεταξύ άλλων να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να μετατραπούν τα αεροδρόμιά μας από απλές πίστες προσγείωσης-απογείωσης που είναι σήμερα σε τοπικούς πόλους ανάπτυξης, με πρόσθετες εμπορικές και άλλες δραστηριότητες και να στηριχθεί ο τουρισμός.

Παρουσιάζουμε όλη την εισήγηση του υπουργού για την αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων και την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας:

«Η σημερινή πρωτοβουλία μας εντάσσεται και αυτή, στη συνολική προσπάθεια για να γίνει η ελληνική οικονομία ανταγωνιστική, εξωστρεφής, φιλική στην επιχειρηματικότητα και στις επενδύσεις.

Δεν θα κουραστώ να τονίζω πως οι αποκρατικοποιήσεις και οι συμβάσεις παραχώρησης, δεν γίνονται μόνον για ταμειακούς λόγους.

Γίνονται πρωτίστως για αναπτυξιακούς λόγους.

Διότι οι επενδύσεις που συνεπάγονται, ενισχύουν την απασχόληση, αλλά και δημιουργούν ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις μας μέσω νέων συνεργασιών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συμφωνία που υπογράφηκε πρόσφατα μεταξύ της Cosco, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τη Hewlett Packard στον Πειραιά.

Αυτή η αντίληψη πρέπει να ενισχυθεί.

Σε αυτό αποσκοπεί και το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα περιφερειακά αεροδρόμια και την αναδιοργάνωση της ΥΠΑ, που  παρουσιάζουμε και  καταθέτουμε προς ψήφιση.

Βασισμένη σ” αυτό το πλαίσιο, θα μπορέσει να προχωρήσει αμέσως η διαδικασία της αξιοποίησής  τους από τον ιδιωτικό τομέα, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ.

Πρόκειται για μια διεθνή υποχρέωση της χώρας, αλλά ταυτόχρονα συνιστά μια πολύ διαδομένη και επιτυχημένη πρακτική πολλών ευρωπαϊκών χωρών.

Σημειώνω μάλιστα πως πρόσφατα η Πορτογαλία αξιοποίησε αποτελεσματικά όλα της τα αεροδρόμια.

Με τη στρατηγική μας αποσκοπούμε:

  • Να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να στείλουμε το μήνυμα πως η Ελλάδα είναι χώρα φιλική προς την επιχειρηματικότητα, προσελκύοντας επενδύσεις
  • Να μετατρέψουμε τα αεροδρόμιά μας από απλές πίστες προσγείωσης-απογείωσης που είναι σήμερα σε τοπικούς πόλους ανάπτυξης, με πρόσθετες εμπορικές και άλλες δραστηριότητες.
  • Να στηρίξουμε τον τουρισμό, εφόσον τα αεροδρόμια αποτελούν την πύλη εισόδου στην χώρα και θεμελιώδη άξονα της τουριστικής μας πολιτικής.
  • Να βελτιώσουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό, αυξάνοντας έτσι και την επιβατική κίνηση, προς ενίσχυση  των Ελλήνων και ξένων αερομεταφορέων
  • Να συνδέσουμε αποτελεσματικότερα όλες τις περιοχές της χώρας και ιδίως τις νησιωτικές.

Για τους λόγους αυτούς, ολοκληρώνουμε σήμερα τον προγραμματισμό μας, όπως τον είχαμε παρουσιάσει για πρώτη φορά πριν από τρεις μήνες.

 

Έτσι λοιπόν:

Το ελληνικό δημόσιο θα διατηρήσει την ιδιοκτησία, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των αεροδρομίων, αλλά θα παραχωρήσει τη χρήση τους με διαγωνισμό, σε ιδιώτες με μακροχρόνιες συμβάσεις, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Για να γίνει αυτό,  τα αεροδρόμια ομαδοποιούνται, δημιουργώντας δύο συστάδες, προκειμένου να αξιοποιηθούν ευχερέστερα και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία, τόσο εκείνων που είναι υψηλού οικονομικού ενδιαφέροντος όσο και των άλλων.

Εξυπακούεται πως διατηρούμε όλα τα αεροδρόμια σε όλα τα νησιά, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Με τις σημερινές ρυθμίσεις που προωθούμε,  ξεκαθαρίζει και νομοθετικά το τοπίο ως προς τις αρμοδιότητες, για να προχωρήσει απρόσκοπτα η σχετική διαδικασία από το ΤΑΙΠΕΔ.

Καταρχάς, ολοκληρώνεται η αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας -που ξεκίνησε με το ν. 3913/2011- κατά τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων προβλέπει ότι:

- από τη μία πλευρά, η ΥΠΑ θα διαθέτει τις ρυθμιστικές και εποπτικές αρμοδιότητες, π.χ. σχετικά με την  η ασφάλεια,  το νέο σύστημα ελέγχου ποιότητας κλπ.

-και από την άλλη, οι παραχωρησιούχοι θα αναλάβουν την  εμπορική λειτουργία και τη διαχείριση.

Επιπλέον, η ΥΠΑ, ενισχύεται και αποκτά την αρμοδιότητα, να παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των συμβάσεων παραχώρησης και της τιμολογιακής πολιτικής- γίνεται ένας “οικονομικός ρυθμιστής”, μέσω της σχετικής ανεξάρτητης διεύθυνσης της, που έχουμε ήδη συστήσει.

Συγκεκριμένα, η «Εποπτική Αρχή για τα Αερολιμενικά Τέλη» της ΥΠΑ, όπως λέγεται:

α) θα επιβλέπει την τήρηση των κανόνων ως προς τα εφαρμοζόμενα τέλη σε όλα τα αεροδρόμια που θα αξιοποιηθούν και

β) θα ελέγχει τη συμμόρφωση του ιδιώτη επενδυτή προς το επίπεδο παροχής υπηρεσιών που θα καθορίζεται από τις συμβάσεις.

Προς εξορθολογισμό της λειτουργίας της ΥΠΑ, καταργούνται ή συγχωνεύονται με το νόμο,  10 Διευθύνσεις και 14 Τμήματα της Υπηρεσίας.

Επίσης, για λόγους οικονομίας, ταχύτητας και απρόσκοπτης λειτουργίας,  μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαγωνισμών,

η ΥΠΑ θα συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης των αεροδρομίων.

Από εκεί και πέρα, για τα αεροδρόμια, που:

είτε δεν έχουν περιληφθεί εξ αρχής στις συστάδες προς αξιοποίηση του ΤΑΙΠΕΔ, είτε δεν θα επιτευχθεί η παραχώρηση χρήσης τους,  λόγω έλλειψης επενδυτικού ενδιαφέροντος, τη διαχείρισή τους θα αναλάβει, μία νέα εταιρία υπό δημόσιο έλεγχο: η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Περιφερειακών Αεροδρομίων (ΑΕΔΙΠΑ).

Η νέα εταιρεία, θα στελεχωθεί από αποσπασμένους υπαλλήλους της ΥΠΑ και θα ξεκινήσει να λειτουργεί όταν θα είμαστε στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή 3 μήνες μετά το πέρας της διαδικασίας παραχώρησης.

Η  ΑΕΔΙΠΑ θα έχει αρχική διάρκεια 20 έτη με δυνατότητα επέκτασης .

Σε δεύτερο χρόνο, και με στόχο να διατηρήσει την απρόσκοπτη και αδιατάρακτη λειτουργία των αεροδρομίων, θα μπορεί να παραχωρήσει τη Διοίκηση και λειτουργία της σε ιδιωτικό φορέα, με τη σύναψη Σύμβασης παραχώρησης της Διοίκησης και Διαχείρισης.

Η εταιρία θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και θα χρηματοδοτηθεί από:

α) τα έσοδα από την χρήση που θα καταβάλλον οι αεροπορικές εταιρίες

β) τα έσοδα από εμπορική εκμετάλλευση των εγκαταστάσεών της

γ) τα έσοδα από ένα ειδικό τέλος που θα εισπράττεται από τα αεροδρόμια , η χρήση των οποίων έχουν δοθεί προς αξιοποίηση σε ιδιώτες-επενδυτές

Στέκομαι ιδίως στο τελευταίο:

στόχος μας είναι η αντικατάσταση του «Σπατόσημου» από ένα άλλο τέλος που θα καλύπτει στην ουσία,

το κόστος λειτουργίας όσων από τα αεροδρόμια τελικώς δεν αξιοποιηθούν από ιδιώτες καθώς και το κόστος χρηματοδότησης των άγονων γραμμών.

Αυτή η εξέλιξη θεωρούμε πως θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αεροδρομίων και θα έχει θετικές συνέπειες για τον τουρισμό και γενικώς, στην ποιότητα των συγκοινωνιών.

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)