Share |

Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό για ελεύθερους επαγγελματίες

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Α. Πετρόπουλο, απαντά μέσω Μανιάτη στους εμπόρους του Άργους

Απάντηση έλαβε σε αναφορά του στη Βουλή ο Βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ), Γιάννης Μανιάτης, από τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Α. Πετρόπουλο, σχετικά με τις προτάσεις του Εμπορικού Συλλόγου Άργους για τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

Σύμφωνα με την απάντηση του κ. Πετρόπουλου:

 «Α1. … στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σε μία εκ των τριών αμέσως κατώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών από εκείνη στην οποία έχουν καταταγεί. Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία χορηγείται μέχρι δύο φορές. 

2. … Προβλέπεται η διεύρυνση και ο εκσυγχρονισμός της βάσης εισφορών και συντάξεων για όλα τα αυτοαπασχολούμενα άτομα, μεταξύ άλλων με μετάβαση από το ονομαστικό στο πραγματικό εισόδημα…

Με βάση την ανωτέρω δέσμευση, στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος εξετάζεται η αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, με τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση των ασφαλισμένων…

3. … οι ασφαλισμένοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης έως 30-9-2015 μπορούσαν κατ’ εξαίρεση να υπαχθούν σε ειδικό καθεστώς συμψηφισμού με αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις του συνόλου της οφειλής τους ή μέρους αυτής… Συνολικά, το ποσό της οφειλής που συμψηφίζεται με αναδρομικές συντάξεις, καθώς και εκείνο που παρακρατείται σε μηνιαίες δόσεις από την καταβαλλόμενη σύνταξη, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ.

 ...Οι διατάξεις του νόμου αυτού ήταν μεταβατικής ισχύος και έληξαν στις 30/9/2015. Πλέον, στους υποψήφιους συνταξιούχους που έχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης από τον Οργανισμό, αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό 20.000€…

4. … Οι παλαιοί ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που είχαν πραγματοποιήσει 35 έτη ασφάλισης το 2012 και συμπλήρωσαν το 60ο έτος της ηλικίας τους πριν τις 18-8-2015, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε με τις προϊσχύουσες προϋποθέσεις, δηλαδή τη συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης και του 60ου έτους ηλικίας. Αντίθετα, οι ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 19-8-2015 και εφεξής, ακολουθούν τα νέα όρια ηλικίας που θέτει το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3986/2011, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4144/2013, έχει συσταθεί στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων, με σκοπό τη χορήγηση βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, ο οποίος καλύπτει τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ.

6. Επίσης, όσον αφορά στο θέμα της ποινικής δίωξης για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το αρθ. 30 του Ν. 4321/2015 (Α’ 32) καταργήθηκε η επιβολή ποινών για οφειλέτες ατομικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ.

 Β. Αναφορικά με τις οφειλές από εισφορές ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το πλαίσιο ρύθμισης καθυστερούμενων οφειλών τροποποιήθηκε. Ειδικότερα, οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ρυθμίζονται βάσει των διατάξεων του Ν. 4152/2013 (Α’ 107). Επισημαίνεται δε ότι έχει μειωθεί το επιτόκιο αποπληρωμής της ρύθμισης, το οποίο πλέον ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο.

Περαιτέρω, υπάρχει πρόβλεψη για τους οφειλέτες άνω των 50.000 ευρώ, για τους οποίους αναστέλλεται η επιπλέον προσκόμιση βεβαίωσης από ανεξάρτητο τρίτο φορέα, καθώς και η παροχή εγγυήσεων, διασφαλίσεων ή εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Γ. Τέλος στα πλαίσια του υπό επεξεργασία ασφαλιστικού νομοσχεδίου πρόθεση της Κυβέρνησης είναι η διοικητική αναδιοργάνωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, με στόχο τη μείωση διοικητικού και λειτουργικού κόστους… »

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)