Share |

Αναβάθμιση του θαλάσσιου μετώπου της Πύλου

Θα εξυπηρετήσει τις πάσης φύσεως δραστηριότητες που σχετίζονται με αναψυχή και τουρισμό
Η υλοποίηση του έργου θα αποτελέσει μια ουσιαστική και ποιοτική παρέμβαση τόσο για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, όσο και για την αντιμετώπιση των αναγκών που πρέπει να ικανοποιηθούν στην τουριστική περίοδο

Σε έναν χρόνο αναμένεται να έχει αλλάξει το θαλάσσιο μέτωπο της Πύλου. Το μεγάλο έργο προϋπολογισμού 906.000 ευρώ, αφορά την διαμόρφωση και βελτίωση του χώρου, που θα συμβάλει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του θαλάσσιου μετώπου της Πύλου από τη νότια πλευρά μπροστά στην πλατεία Τριών Ναυάρχων και τη δυτική προκυμαία, στο πλαίσιο της κοινής επιδίωξης των συμβαλλόμενων φορέων για τη βέλτιστη αξιοποίηση της περιοχής.

Το παραλιακό μέτωπο  αποτελεί την πλέον ευαίσθητη ζώνη, διότι, αφενός, πρέπει να εξυπηρετήσει τις πάσης φύσεως δραστηριότητες των κατοίκων και των επισκεπτών που σχετίζονται με αναψυχή και τουρισμό, και, αφετέρου, πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης.

Για την υλοποίηση υπογράφτηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πύλου – Νέστορος και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στο Δήμο  να υλοποιήσει ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ανάπλαση του μετώπου και της πλατείας Νέστορος έμπροσθεν του Δημαρχείου.

Η υλοποίηση του έργου θα αποτελέσει μια ουσιαστική και ποιοτική παρέμβαση τόσο για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, όσο και για την αντιμετώπιση των αναγκών που πρέπει να ικανοποιηθούν στην τουριστική περίοδο, δεδομένου ότι συμπεριλαμβάνει στο προγραμματισμό του και το τμήμα που εντάσσεται στη ζώνη δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου.

Εργασίες Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάπλαση της νότιας προκυμαίας και εν συνεχεία της δυτικής προκυμαίας που εκτείνεται κατά μήκος της οδού Γεωργακοπούλου, από το ύψος Αναγνωσταρά έως και την πλατεία Νέστορα. Στο συγκεκριμένο έργο θα γίνουν εργασίες αποξήλωσης και καθαίρεσης, εκσκαφές και κατασκευές από σκυρόδεμα. Επίσης, εργασίες πλακόστρωσης με βοτσαλομπετό, επίστρωσης με βοτσαλόπλακες ή τσιμεντόπλακες, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης κυβόλιθων, ξύλινων δαπέδων και μαρμαροστρώσεις. Ακόμη, θα εγκατασταθούν κάδοι απορριμμάτων, παγκάκια, θα κατασκευαστεί το δίκτυο άρδευσης και θα φυτευτούν νέα δένδρα. Προβλέπεται αποξήλωση όλου του υφιστάμενου εξοπλισμού του χώρου της ανάπλασης (περίπτερα, παγκάκια, καπάκια φρεατίων, φωτιστικοί στύλοι κ.λπ.), ενώ θα γίνει απόξεση του ασφαλτοτάπητα με το καθαιρούμενο υλικό να ανακυκλώνεται και καθαίρεση κάθε είδους πλακοστρώσεων και κατασκευών από σκυρόδεμα. Για τα πεζοδρόμια προβλέπονται βοτσαλόπλακες, ώστε να προσομοιάζουν με το βοτσαλομπετόν της παραλίας. Επιλέγονται για να μπορούν να αντικατασταθούν σε πιθανές φθορές, λόγω των παλαιών υπαρχόντων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Επιμέρους θεματικές ενότητες από κυβόλιθους και μαρμάρινα λευκά φιλέτα παρεμβάλλονται στη διάστρωση των πλακών. Προβλέπεται, επίσης, επίστρωση με ειδικά τεμάχια κόκκινου γρανίτη. Στο έργο περιλαμβάνονται επιστρώσεις δαπέδου με μαρμάρινες πλάκες για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ΑμεΑ από γκρι-μπεζ μάρμαρο. Η μαρμαρόστρωση στην πλατεία Νέστορα θα γίνει με πλάκες «αντικέ» (όπου το μάρμαρο επεξεργάζεται, ώστε να γίνει χτυπητό και έπειτα λειαίνεται ελαφρώς), ενώ η ράμπα οχημάτων θα κατασκευαστεί από βιομηχανικό δάπεδο. Στην περιοχή των κερκίδων πρόκειται να κατασκευαστεί πέτρινος τείχος μήκους 15 μέτρων. Η ίδια πέτρα θα χρησιμοποιηθεί και στην πλατεία Νέστορα ως διαχωριστικό μεταξύ της ίδιας και του parking, δημιουργώντας στην απόληξή του χαμηλό κάθισμα.

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)