Share |

Διαχείριση υδάτινων πόρων Πελοποννήσου

του Βασίλη Σωτηρόπουλου, Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου

Σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συζητήθηκε στην συνεδρίαση τις 3ης Οκτωβρίου 2011 προτείνω και τα εξής:

Μια πολιτική διαχείρισης των υδάτινων πόρων πρέπει να στοχεύει:

1)      Οι πολιτικές διαχείρισης  των υδάτινων πόρων πρέπει να εντάσσονται και να συνδυάζονται με τους αναπτυξιακούς άξονες κάθε Περιφέρειας ακόμη και σε μεγαλύτερα πεδία.

2)      Στην συντήρηση των κατασκευασμένων έργων λόγω των μεγάλων απωλειών καταλλήλων ποιοτικώς υδατικών πόρων και στο τομέα της άρδευσης και στον τομέα της ύδρευσης .Θα υπάρξει μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση νερού και θα μειωθεί σημαντικά το κόστος που επιβαρύνονται οι καταναλωτές .

3)      Στην ορθολογική επέκταση των σχετικών έργων με κριτήρια γεωγραφικά –υδρολογικά-αναπτυξιακά κτλ με τις κατάλληλες μελέτες.

4)      Να συμβάλουν στην ισόρροπη και με σεβασμό προς το περιβάλλον ανάπτυξη.

5)      Να μελετηθούν τα υδατικά ισοζύγια προσφοράς και ζήτησης για την εφαρμογή μεσο – μακροπρόθεσμων προγραμμάτων και λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις οικονομικές παραμέτρους οφέλους – κόστους.

6)      Τα εγγειοβελτιωτικά έργα σήμερα πρέπει να έχουν περιβαλλοντικό χαρακτήρα με εκπόνηση και έγκριση περιβαλλοντικών μελετών για να μην υπάρξουν προβλήματα ασυμβατότητας μεταξύ έργων και περιβάλλοντος .

7)      Φυσικός και τεχνικός εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων ( με επιφανειακά κατάλληλα ύδατα – μικρά φράγματα).

Να εφαρμοστούν προγράμματα απονιτροποίησης  και καθοδήγησης των αγροτών και όχι εμπαιγμός με ουσιαστικά ανύπαρκτο πρόγραμμα όπως έγινε  για την Αργολίδα.

8)      Αξιοποίηση όλων των κατάλληλων επιφανειακών υδάτων ( πηγών – βροχής κτλ) με μικρά φράγματα και άλλα κατάλληλα έργα , ακόμη και το νερό των βιολογικών καθαρισμών .

9)      Να μελετηθεί η δυνατότητα λειτουργίας διπλών δικτύων , δηλαδή δύο διαφορετικών ποιοτήτων νερού . Η  ανεπαρκής ποσότητα κατάλληλου πόσιμου νερού δεν πρέπει να καταναλώνεται για τους κήπους και το πλύσιμο των αυτοκινήτων κτλ.

10)  Ο τομέας της άρδευσης που καταναλώνει το 73% του κατάλληλου νερού πρέπει να μελετηθεί και να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι που θα περιορίσουν την κατανάλωση  με την συνεργασία των αγροτών που και οι ίδιοι πρωτίστως θα έχουν όφελος . Υπάρχουν σύγχρονα μοντέλα και τρόποι άρδευσης    και σε συνδυασμό με κατάλληλες καλλιέργειες   δεν απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού.

11)  Η λειτουργία χιλιάδων γεωτρήσεων νομίμων και μη νομίμων επιδεινώνει  την ποιότητα του νερού του υδροφόρου ορίζοντα  που έχει ήδη γίνει σχεδόν ακατάλληλο ακόμη  και για χρήση αγροτική.

Επιβάλλεται η επέκταση των αρδευτικών έργων με κατάλληλο νερό για να μειωθεί ο αριθμός  των γεωτρήσεων και σε συνδυασμό με τον εμπλουτισμό να βελτιωθεί η ποιότητα των δεικτών του υδροφόρου ορίζοντα.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τα θέματα χρήσης νερού από τις  γεωτρήσεις πρέπει να τροποποιηθεί και ως προς τα χρονικά περιθώρια που καθορίζει και ως προς τις οικονομικές επιβαρύνσεις των αγροτών .

Επί πλέον υπάρχουν και ασάφειες στους τίτλους κτήσης ( πολλοί μέτοχοι στην ίδια γεώτρηση ) και στα απαιτούμενα δικαιολογητικά που και αυτά θα επιβαρύνουν τους αγρότες .

12)  Η περιφέρεια μας θα χρειαστεί να συνεργασθεί και με άλλες όμορες περιφέρειες πχ Δυτικής Ελλάδας διότι δεν υπάγονται όλοι οι Νομοί μας στο ίδιο υδατικό διαμέρισμα της Ανατολικής Πελοποννήσου (0,3).

Στο διαμέρισμα της Ανατολικής Πελοποννήσου μετέχουν :

-Νομός Αρκαδίας με έκταση 51,6% και πληθυσμό 64,8%

  >>       Αργολίδας  >>          92,4%   >>>               98,6%

  >>       Κορινθίας    >>          4,2  %   >>>               0,7%

  >>       Μεσσηνίας  δεν εντάσσεται σχεδόν καθόλου

            και Νομός Λακωνίας εντάσσεται πλήρως .

13)  Να  συσταθεί φορέας διαχείρισης από του φορείς της Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και από τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς   αγροτών και καταναλωτών γενικά για την αρτιώτερη διαχείριση του πολύτιμου αγαθού.

14)  Να  ενεργοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες από την Νομοθεσία επιτροπές ( Εθνική Επιτροπή Υδάτων – Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων και το Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων ).

15)  Το νερό είναι θεμελιώδες δικαίωμα του  ανθρώπου βάσει διεθνούς σύμβασης που υπέγραψαν 145 χώρες και είναι καθαρά κοινωνικό αγαθό.

Έχει σχέση με την υγεία    και την ίδια την ζωή και δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί ως εμπορικό.

Είναι είδος « εν ανεπαρκεία» , 4 παιδιά το λεπτό πεθαίνουν στο κόσμο γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε κατάλληλο νερό.

Μόλις το 2% του συνόλου του νερού του πλανήτη είναι πόσιμο και το μεγαλύτερο μέρος αυτού δεν είναι προσιτό στον άνθρωπο.

Υπολογίζεται ότι μόνο το 1% του πόσιμου νερού είναι προσιτό στον άνθρωπο και από αυτό μόλις το 1% είναι διαθέσιμο για ανθρώπινη κατανάλωση .!

Λόγω της υψίστης σημασίας και της μεγάλης ανεπάρκειας του δεν θα πρέπει  να δοθεί η διαχείριση του σε ιδιωτικές εταιρείες .

Στην Αφρική και στην Ν. Αμερική που δόθηκε η διαχείριση σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες , μεγάλες περιοχές ερήμωσαν τα παιδιά πεθαίνουν με τα ίδια ποσοστά και οι εταιρείες σε λίγα χρόνια θησαύρισαν.

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)