Share |

Ένας χρόνος Καλλικράτης

Του Απόστολου Παπαφωτίου, Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου
Απόστολος Παπαφωτίου
Απόστολος Παπαφωτίου

Η αιρετή Περιφέρεια Πελοποννήσου συμπλήρωσε ένα χρόνο ύπαρξης στα δρώμενα της χώρας οικονομικά, κοινωνικά, διοικητικά, πολιτιστικά.

Ο νέος και σπουδαίος θεσμός του Καλλικράτη με πολλά προβλήματα εφαρμογής, με νομικό πλαίσιο όχι σαφώς καθορισμένο, με βασικές ατέλειες και οικονομικά κενά, ήταν άτυχος διότι συμπίπτει με την βαθιά  οικονομική, και όχι μόνο κρίση, που μαστίζει τη χώρα μας.

Στην πατρίδα μας  το κεντρικό κράτος δεν διαθέτει στρατηγικό όραμα το οποίο να είναι συνδεδεμένο με το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας. Ακόμα υπάρχει μια διοίκηση δαιδαλώδης , γηρασμένη και διασπασμένη και ένας κρατικός μηχανισμός ο όποιος αποτελεί τη κύρια τροχοπέδη για την εφαρμογή του συνόλου των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να εφαρμοστούν στη χώρα ιδιαιτέρως την εποχή αυτή της οικονομικής κρίσης.

Μια διοίκηση η οποία χαρακτηρίζεται από την αδιαφάνεια διαφθορά και συνδέεται και εξαρτάται άμεσα από την Πολιτική και τους Πολιτικούς.

Σε αυτή τη συστημική παθογένεια και το αρνητικό περιβάλλον κληθήκαμε από τον Πελοποννησιακό λαό να αναλάβουμε την τύχη των πολιτών και να οδηγήσουμε την Πελοπόννησο εκεί που της αξίζει, στην ανάπτυξη, στη δημιουργία, σε ένα περιβάλλον συμβατό με την ιστορία και τις ομορφιές της περιφέρειας μας .

Έτσι λοιπόν μετά από μελέτη και ανάλυση και με γνώση του παρελθόντος, λάβαμε αποφάσεις και θέσαμε όρους.

Αντί για βαρύγδουπες εξαγγελίες προτιμήσαμε με συστηματική και μεθοδική δουλειά να δημιουργήσουμε δομές και αντιλήψεις οι οποίες μαζί με προσωπικές πρωτοβουλίες θα προσφέρουν σταθερότητα και συνέχεια.

Καλέσαμε τη κοινωνία, τους πολίτες μαζί να σχεδιάσουμε , να συντονίσουμε και να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες όλων ώστε να ξεφύγουμε από τις παθογένειες ,τις ιδεοληψίες και να οδηγήσουμε την περιφέρεια σε νέους δρόμους ,σε νέες αντιλήψεις και να δημιουργήσουμε τη νέα πραγματικότητα, με νέα εργαλεία ,με νέο μοντέλο ανάπτυξης.

Σήμερα στο πλαίσιο της υποχρέωσής μας προς το θεσμό αλλά κυρίως προς τους πολίτες της Πελοποννήσου καταθέτουμε τον «απολογισμό πεπραγμένων 2011».

Ειδικά στους τομείς που είμαι υπεύθυνος  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» οι δραστηριότητες της Περιφέρειας είναι πολλές και σημαντικές.

Θέλω να απαντήσω σε μία πιθανή σκέψη που ενδέχεται να υπάρξει πως συνδυάζονται η ενέργεια, η βιομηχανία με τον πολιτισμό. Η συγκέντρωση αυτή των αρμοδιοτήτων σ’ένα πρόσωπο δεν έχει μόνο συμβολικό περιεχόμενο αλλά και ουσιαστικό. Από τη μια μεριά προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε τις περιοχές πού είναι συμβατές για ενέργεια, για βιομηχανία και για τον πολιτισμό. Από την άλλη μεριά οι δύο πρώτοι τομείς, να καλύπτονται από όρους και προϋποθέσεις που να μην έχουν βλαβερή επίδραση στο περιβάλλον και στον πολιτισμό.     

Πρώτα από όλα προσπαθήσαμε και πιστεύω ότι τα καταφέραμε, να δημιουργήσουμε ένα καλό κλίμα συνεργασίας με όλους τους πολίτες που προγραμματίζουν και έχουν στόχο να επενδύσουν στον τόπο τους. Πολίτες τους οποίους συνδράμουμε και προσπαθούμε να λύσουμε τις πολλές  αντιαναπτυξιακές καταστάσεις και εμπόδια πού έχουν παγιωθεί στη πατρίδα μας. Συνομιλούμε συνεχώς με τους πολίτες της Πελ/σου, είμαστε σε επαφή και μαζί προχωράμε μετά από διαβούλευση.  

Κατακτούμε καθημερινά την αξιοπιστία εντός και εκτός της χώρας, μέσω της σταθερής θέσης και των παρεμβάσεων σε ζητήματα παρουσίας και ανάπτυξης. Ανάπτυξη για την Περιφέρεια μας είναι το μοναδικό εργαλείο το οποίο θα μας βγάλει από την κρίση και πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα σ’ αυτό. Η επιβίωση της Περιφέρειας μας είναι ο στόχος. Πρέπει να δημιουργήσουμε δυνατότητες και προϋποθέσεις για να μας εμπιστευθούν και να έρθουν επενδύσεις στην Περιφέρεια μας. Στο σημείο  αυτό δράττομαι της ευκαιρίας να δηλώσω την πολύ καλή συνεργασία με τις διοικητικές μας υπηρεσίες και να τους ευχαριστήσω δημοσίως. Συμμετέχουν και αυτοί στην πρώτη γραμμή για την ανάπτυξη και για την έξοδο από την κρίση, παρά τα πλήγματα πάσης μορφής που δέχονται.

Έτσι το 2011 γνωμοδοτήσαμε θετικά με πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου και με τις άλλες παρατάξεις για την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για 13 ΑΙΟΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ συνολικής ισχύος Ε=187,6 MW και συνολικού προϋπολογισμού 234.697.859€.

 Ομοίως το 2011 γνωμοδοτήσαμε θετικά για 13 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  συνολικής ισχύος    Ε=134,58MW και συνολικού προϋπολογισμού 266.296.760€

Ομοίως γνωμοδοτήσαμε θετικά για το έργο ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  από ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ  συνολικού προϋπολογισμού             ισχύος Ε= 119,064MW

Συνολικά εφόσον υλοποιηθούν αυτές οι γνωμοδοτήσεις των ΜΠΕ θα παραχθεί συνολική ενέργεια E= 441,24MW

Επιπλέον της υπάρχουσας και αυτή είναι η συνολική συμμετοχή του έτους 2011.

Συνολική Επένδυση κατασκευαστικών έργων μόνο για τους αιολικούς και φωτοβολταικούς σταθμούς είναι    500.994.619€.

Η έγκριση των έργων αυτών έγινε μετά από σαφή και ολοκληρωμένη ενημέρωση των δήμων, των συμβουλίων, των πολιτών, παρόλο που δεν προβλέπονται από τον νόμο.

Προέκυψαν δε πάντοτε μετά από αυτοψία της περιοχής εγκατάστασης των σταθμών

Για εμάς η διαφάνεια, η ενημέρωση και η εμπιστοσύνη στους πολίτες  είναι η βάση κάθε καλής απόφασης.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ίδια λογική επικρατεί και στον τομέα της βιομηχανίας . Δημιουργούμε ένα φιλικό περιβάλλον στην περιφέρεια για τους επενδυτές, στο πλαίσιο της νομιμότητας. Το fast truck στην περιφέρεια είναι γεγονός. Εφ’όσον έχει ληφθεί η πολιτική απόφαση, τότε προχωράμε πολύ σύντομα.

Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίστηκαν τα βιομηχανικά κτίρια, οι επεκτάσεις τους, οι αναμορφώσεις και βελτιώσεις τους. Κληρονομήσαμε πολλά ζητήματα, θέματα, προβλήματα τα οποία δεν είχαν επιλυθεί για πολλά χρόνια ως όφειλαν.

Αυτά δεν αποτέλεσαν βάρη για εμάς, αλλά στο πλαίσιο του εφικτού επεμβήκαμε έχοντας κύριο στόχο την υγεία των πολιτών και μετά όλα τα άλλα.

Το 2011 έχουν εγκριθεί από το Π.Σ. 23 γνωμοδοτήσεις ΜΠΕ πού αφορούν επεκτάσεις βιοτεχνιών, λατομεία σχιστολιθικών πλακών, κτηριακές και μηχανολογικές επεκτάσεις, μονάδες εναλλακτικής διαχείρισης, ίδρυση νέων δεξαμενών και άλλα συναφή έργα με σημαντικό προϋπολογισμό.

Όλες αυτές οι γνωμοδοτήσεις δόθηκαν, αφού είχε γίνει αυτοψία στις μονάδες και στις περιοχές ενδιαφέροντος.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κατά το 2011,πρώτη χρονιά άσκησης της ευθύνης που μας ανέθεσε ο Πελοποννησιακός λαός και πρώτη χρονιά εφαρμογής της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης του Καλλικράτη η περιφέρεια Πελοποννήσου στο χώρο του πολιτισμού έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα σε εκδηλώσεις υψηλού πολιτιστικού επιπέδου, και συνέδραμε οικονομικά σε πολλές εορταστικές εκδηλώσεις σε όλο το εύρος της Περιφέρειας. Βασικός γνώμονας ωστόσο στην πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων υπήρξε η μεγάλη μείωση του κόστους και η σφικτή και προσεχτική διαχείριση των υπαρχόντων πόρων με σκοπό το μέγιστο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα χωρίς να έχει ιδιαίτερη σημασία ο αριθμός των εκδηλώσεων.

Επιδιώκουμε πάντοτε από κάθε δράση να παράγεται προστιθέμενη αξία και αναζητούμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και νέα πράγματα.

Πολιτική της περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, η προβολή αυτών, η ένταξη τους στην κοινωνία και στα κοινωνικά δρώμενα και η πλήρης αξιοποίηση τους.

Έτσι συνεχίστηκε η παράδοση των εκδηλώσεων στους αρχαιολογικούς χώρους της Αρχαίας Κορίνθου, Αρχαίας Σικυώνας, Αρχαίας Νεμέας, τις (2) βραδιές πανσελήνου του Ιουλίου και του Αυγούστου. Συγχρόνως ενίσχυσε η Περιφέρεια τη 3η Διεθνή Συνάντηση αρχαίου δράματος με το θέατρο «Άττις» στη Σικυώνα Κορινθίας, από τον Θεόδωρο Τερζόπουλο. Ομοίως έγιναν παραστάσεις στη Μεσσήνη και σε πολλά από τα 22 αρχαία θέατρα της Πελ/σου. Η αντιμετώπιση πλέον δεν θα γίνεται αποσπασματικά και μεμονωμένα, αλλά απαιτείται μια συγκρότηση οργάνων σε επίπεδο θεσμών που θα προβάλλουν και θα έχουν την ευθύνη της οργάνωσης πολιτιστικών προγραμμάτων .

Για το 2012  η Περιφέρεια Πελοποννήσουκαταρτίζει το πολιτιστικό της πρόγραμμα πάνω στη βάση των αρχαίων λιμένων και κάστρων σε πρώτη φάση της Πελοποννήσου και σε δεύτερη της Μεσογείου.Μέσω της πολιτικής αυτής στοχεύουμε στην προστασία και ανάδειξη των χώρων αυτών, ως τόπους σύγχρονης δημιουργίας πολιτισμού και ως αντικείμενο στοχευόμενου  πολύθεματικού τουρισμού.  Η Πελοπόννησος στον τομέα αυτό είναι ιδιαίτερα προνομιούχος καθώς οι χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντοςόχι μόνο είναι σε μεγάλο αριθμόαλλά και η σημασία τους για το πολιτιστικό απόθεμα της Ελλάδας είναι εξαιρετικά σημαντική.

Στόχος θα είναι η δημιουργία δικτύου αρχαίων λιμένων αρχικά στη Πελ/σο και εν συνεχεία σε όλη τη Μεσόγειο. Μεγάλος συνεργάτης σ’ αυτή τη προσπάθεια θα είναι η Περιφέρεια Μασσαλίας της Γαλλίας, όπου η παρουσία  της Περιφέρειας μας εκεί, θα είναι συνεχής και ζωντανή.

Να αναφέρω ότι η Μασσαλία είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2013.  

Τελειώνοντας θέλω να αναφέρω δύο θέματα:

1.Υπάρχει συνεχής και συστηματική συνεργασία με όλους τους δήμους της περιφέρειας τόσο για τη στήριξη των ζητημάτων τους όσο και της προσφοράς κάθε βοήθειας με στόχο την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητάς τους και την υλοποίηση των έργων τους.

2.Η περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο της εξωστρεφούς συμπεριφοράς έχει λόγο και παρουσία στο δίκτυο των Περιφερειών Ευρώπης (CPMR), συμμετέχοντας στα διοικητικά συμβούλια δύο επιτροπών Περιφερειών 1) των χωρών της Βαλκανικής και του Εύξεινου Πόντου, 2) των χωρών της Μεσογείου.

Να σημειωθεί ότι σχεδόν όλες οι προτάσεις της CPMR προς την Ε.Ε ,υιοθετούνται από αυτήν.

Τούτο συμβαίνει λόγω του υψηλού κύρους που διαθέτει το οποίο είναι αποτέλεσμα καλών μελετών, συνεχούς εργασίας και γνώσης των προβλημάτων.

Έτσι και με εισήγηση της CPMR, μετά από παρέμβαση δική μας, εντάχθηκε το λιμάνι Καλαμάτας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Λιμένων.

Τελειώνοντας αφού ευχαριστήσω τον κο Περιφερειάρχη για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου, θέλω να καταλήξω σ’ένα κυρίαρχο μήνυμα.  Στη δίκαιη οργή και στη γνήσια αγανάκτηση των πολιτών , η Περιφέρεια Πελοποννήσου προτείνει τη Δημιουργία.

Δημιουργία για το άνθρωπο,

Δημιουργία για τον πολίτη,

Δημιουργία για το περιβάλλον.

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)