Share |

Γιατί μετρούν τα Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία σε Σκάλα και Βλαχιώτη;

Μπήκαν κεραίες στο γραφείο του Δημάρχου και σε νηπιαγωγείο

Κεραίες για τη μέτρηση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων τοποθετήθηκαν στο δήμο Ευρώτα. Οι κεραίες τοποθετήθηκαν στο κτίριο όπου στεγάζεται το γραφείο του Δημάρχου στη Σκάλα και στο κτίριο του νηπιαγωγείου στο Βλαχιώτη.

Σκοπός της τοποθέτησης αυτών των κεραιών είναι ο αξιόπιστος έλεγχος όσον αφορά την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως αυτά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και ο κατά το δυνατόν μεγαλύτερος περιορισμός της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας προς όφελος της δημόσιας υγείας.

 

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος, μέσα από το οποίο θα καταστεί δυνατή η διαρκής μέτρηση και καταγραφή σε πραγματικό χρόνο του συνόλου των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, που οφείλονται στο σύνολο των σταθμών κεραιών κάθε είδους.

Παράλληλα, ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα μέσω ίντερνετ, να έχει πρόσβαση στις μετρήσεις των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που θα καταγράφονται από τους σταθμούς μέτρησης.

Οι υποδομές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που αποτελούν το αντικείμενο του έργου θα είναι αυτές που εκπέμπουν σε ευρεία περιοχή συχνοτήτων (100 kHz - 5.5 GHz, αδειοδοτούμενες και μη), όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: Δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών (όπως δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παλαιάς και νέας γενιάς GSM-900 και GSM-1800 & UMTS), δίκτυα σταθερής ασύρματης πρόσβασης, κλπ • Ακτινοβολίες από πηγές, όπως κεραίες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών κλπ. Ραντάρ Ραδιοσυσκευές και δίκτυα που δεν απαιτούν άδεια, όπως Wireless Hotspots, εταιρικές ζεύξεις κτλ

Το έργο περιλαμβάνει: την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 500 σταθερών σταθμών μέτρησης της η/μ ακτινοβολίας σε όλη τη χώρα την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 13 φορητών σταθμών μέτρησης τη δημιουργία και λειτουργία ενός κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων μέτρησης τη δημιουργία ενός δικτύου διασύνδεσης των σταθμών μέτρησης με το κέντρο δεδομένων την ανάπτυξη ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΠΣ), στο οποίο θα προβάλλονται οι σταθμοί μέτρησης καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων την ανάπτυξη και λειτουργία μιας διαδικτυακής πύλης για την προβολή των δεδομένων μέτρησης και της διάθεσης αυτών στο Διαδίκτυο.

Η βασική λειτουργικότητα του συστήματος περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τα εξής : • Τα αποτελέσματα θα μπορούν να διαχωριστούν βάσει της συχνότητας (ή ζωνών συχνοτήτων) και της καταγεγραμμένης τιμής μέτρησης. Η κεντρική βάση θα αποθηκεύει πλειάδα χαρακτηριστικών / μεταδεδομένων για κάθε μέτρηση, όπως υποκείμενη τεχνολογία και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν στη μέτρηση π.χ ενδεχόμενη πηγή, ένταση, εύρος συχνότητας, πυκνότητα ροής ισχύος κτλ. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα μπορούν να παρουσιαστούν στη δικτυακή μορφή, κατ’ απαίτηση του χρήστη και με τρόπο κατανοητό. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται μέσα από έναν γεωγραφικό χάρτη της χώρας, με δυνατότητα επιλογής και προβολής συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, υπό τη μορφή στρώματος (ή overlay/underlay αντίστοιχα). Η παρουσίαση των μετρήσεων δίνει τη δυνατότητα για παρουσίαση του ιστορικού των μετρήσεων, έτσι οποιοσδήποτε θα μπορεί να παρακολουθεί τη πορεία εμφάνισης Η/Μ πεδίων.

Η δικτυακή εφαρμογή θα διαθέτει λειτουργία αναζήτησης και προβολής σύνθετων ερωτημάτων, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η πληροφόρηση για: - τις πηγές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε μια συγκεκριμένη περιοχή - τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες υπάρχει συγκεκριμένη πηγή Η/Μ πεδίου - μέγιστες και ελάχιστες τιμές μετρήσεων, με δυνατότητα ειδοποίησης ALERT σε περίπτωση που μία τιμή σε μία περιοχή ξεπεράσει το ανώτερο επιτρεπτό όριο, κλπ • Θα υπάρχει η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας, ώστε ο πολίτης να μπορεί να ενημερώνει για τυχόν αυθαίρετες ραδιοηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, να πληροφορείται και να ενημερώνεται γενικότερα για θέματα που αφορούν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, κ.ο.κ.. • Επίσης θα υπάρχει η υπηρεσία SMS και email, ένα σύστημα ενημέρωσης του κοινού για τα επίπεδα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων στο περιβάλλον, τα οποία θα καταγράφονται από το σύστημα μετρήσεων. Επιπροσθέτως, μέσω μηχανισμών alert θα ειδοποιούνται οι αρμόδιο δημόσιοι φορείς (πχ ΕΑΕΕ, ΓΓΕ, ΕΕΤΤ) για τις περιπτώσεις εκείνες που τα παρατηρούμενα όρια ακτινοβολίας υπερβαίνουν τα αντίστοιχα επιτρεπτά. Το σύστημα θα μπορεί να διασυνδεθεί, να λάβει και να επεξεργαστεί στοιχεία και πληροφορίες από άλλα συναφή συστήματα που έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν όπως π.χ ΕΣΔΕΦΡ

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)