Share |

Η Περιφέρεια και η Μεσσηνία

του Παναγιώτη Αλευρά, αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας
Παναγιώτης Αλευράς
Παναγιώτης Αλευράς

Ένας κύκλος 16 χρόνων της αιρετής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης έκλεισε.

Παρά την τότε πρωτοπορία του θεσμού, αποδείχθηκε ότι ήταν ένα βήμα δειλό και άτολμο με περιορισμένες δυνατότητες. Στην ουσία ξεπεράστηκε γρήγορα και φεύγοντας άφησε τουλάχιστον στη Μεσσηνία ένα ενδομεσσηνιακό οδικό δίκτυο υποτυπώδες, με πισωγυρίσματα στις λατομικές ζώνες,  με σχεδόν ανεξέλεγκτη τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων (πυρηνελειουργεία) κ.λ.π.

Η έλλειψη λοιπόν μέχρι πρότινος ενός στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την έλλειψη βασικών υποδομών, “φέρνουν” όλους του δείκτες στο νομό μας, Αναπτυξιακούς, Οικονομικούς και Κοινωνικούς να υπολείπονται του ελληνικού Μ.Ο.

Ήρθε η νέα Διοικητική Αρχιτεκτονική, η οποία δεν είναι απλά ένας νέος θεσμός αυτοδιοίκησης, αλλά μας δίνει μεγάλες ευκαιρίες και την δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάσουμε εμείς την ανάπτυξη του τόπου μας και όχι άλλοι για εμάς.

Εκμεταλλευθήκαμε λοιπόν τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Καλλικράτης και προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η Μεσσηνία μέσα στο γενικότερο σχεδιασμό της Περιφέρειας, βασιζόμενοι σε πέντε βασικούς άξονες:

1.         Διαμόρφωση μια σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης με ποιοτικές υπηρεσίες, σωστά στελεχωμένες για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

2.         Να δώσουμε προοπτική ανάπτυξης με σύγχρονες υποδομές.

3.         Να διαμορφώσουμε ελκυστικό περιβάλλον για τόνωση της επιχειρηματικότητας.

4.         Να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα με υποδομές και σύγχρονα καλλιεργητικά πρότυπα, δίνοντας ταυτότητα στα εξαιρετικά ποιοτικά παραδοσιακά μας προϊόντα και προωθώντας νέες δυναμικές καινοτόμες καλλιέργειες.

5.         Δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον έλεγχο της αγοράς και την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι δύο ζητήματα που δεν σηκώνουν “εκπτώσεις” γιατί αφορούν την προστασία του καταναλωτή, την αποφυγή των ελληνοποιήσεων, την πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού και τη στήριξη της αειφορίας.

Θέλω επίσης να τονίσω την άριστη συνεργασία και συντονισμό που είχαμε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις εθελοντικές οργανώσεις, την Αστυνομία και τους Δήμους, για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, χιόνια με εξαιρετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Τονίζω ιδιαίτερα την άμεση παρέμβασή μας στην σεισμόπληκτη περιοχή του Δήμου Οιχαλίας. Με δικές μας πρωτοβουλίες επισκέφθηκαν την περιοχή ειδικοί επιστήμονες πολλές φορές και ενημέρωσαν τους κατοίκους υπεύθυνα για την εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα φροντίσαμε για λυόμενα, παρά την δυσκαμψία του Υπουργείου Υποδομών. 

Δικτυώθηκε όλη η περιοχή με πυκνό δίκτυο σεισμογράφων.

Δυστυχώς παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η οριοθέτηση της σεισμόπληκτης περιοχής. Αναμένεται ακόμη η Τρίτη υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών. 

Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι τα πρώτα βήματα του Καλλικράτη ήταν δύσκολα με επικαλύψεις αρμοδιοτήτων κυρίως από την αποκεντρωμένη διοίκηση αλλά και τα υπουργεία.

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα και τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τις λειτουργικές δαπάνες.

Κατά το Οικονομικό Έτος 2011 με την πρώτη εφαρμογή του <<Καλλικράτη>> και την πρώτη λειτουργία του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η Π.Ε. Μεσσηνίας έδωσε προτεραιότητα στην τακτοποίηση και πληρωμή των εκκρεμών υποχρεώσεων σε λειτουργικές δαπάνες που έμειναν απλήρωτες από την πρώην Ν.Α. Μεσσηνίας .

Παράλληλα καταβλήθηκε προσπάθεια εξορθολογισμού των λειτουργικών δαπανών με την μείωση των τηλεφωνικών τελών (ήδη κόπηκαν 71 τηλεφωνικές συνδέσεις και 13 μισθωμένες γραμμές που κόστιζαν 3.000 €/μήνα), του ηλεκτρικού ρεύματος, των οδοιπορικών εξόδων, των αναλώσιμων κ.λ.π. χωρίς βέβαια να δημιουργείται δυσλειτουργία στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Μεσσηνίας.Με την μεταστέγαση των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το μισθωμένο κτίριο του Ο.Τ.Ε. στο Διοικητήριο, με την αναστολή λειτουργίας της ΝΕΛΕ Γαργαλιάνων και με την μεταφορά στους Δήμους των Σχολικών  Μονάδων, του ΚΕΠ Κυπαρισσίας και των πολεοδομικών Γραφείων, μειώθηκαν σημαντικά τα ενοίκια και στο οικονομικό έτος 2012 θα γίνει περισσότερο εμφανής η μείωση γιατί στις δαπάνες του οικονομικού έτους 2011 εμφανίζονται και οι πληρωμές των παραπάνω ακινήτων που αφορούσαν υπόλοιπα οφειλών έτους 2010. Ενδεικτικά αναφέρω ότι τα μηνιαία μισθώματα Δεκεμβρίου 2010 ήταν 28.500 € ενώ το Δεκέμβριο 2011 ήταν μόλις 11.165 € (Διαφορά 17.273 €)Παραθέτουμε πίνακα ορισμένων λειτουργικών δαπανών οικονομικού έτους 2010 και 2011 αντίστοιχα.

Δαπάνη

Οικονομικό Έτος 2010

Οικονομικό Έτος 2011

Οδοιπορικά Υπαλλήλων

268.452,85

98.167,80

Μισθώματα ακινήτων

341.267,89

321.948,75 /

προβλέπεται   το 2012                133.979,88 €

Τηλέφωνα

165.438,10

120.590,18

Ηλεκτρική ενέργεια

138.342,09

108.712,46

Γραφική Ύλη

174.241,30

72.476,35

Αναλώσιμα Εκτυπωτών ,Η/Υ κ.λ.π.

223.669,30

59.919,30

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Εθνικό Οδικό Δίκτυο

Θεωρούμε ότι οι δύο βασικοί οδικοί άξονες Αθήνα – Τρίπολη – Καλαμάτα και Ολυμπία Οδός είναι στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της Μεσσηνίας και ευρύτερα της Πελοποννήσου. Γι’ αυτό ακριβώς, όταν κάποιοι είχαν συμβιβασθεί με τον εθνικό δρόμο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα μέχρι τον κόμβο του Καρέλια, εμείς διεκδικούσαμε χωρίς ταλαντεύσεις την ολοκλήρωση του Περιφερειακού της Καλαμάτας.

Το ίδιο κάνουμε και για την ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού μέχρι την Τσακώνα. Ζητούμε δηλαδή να εφαρμοσθεί η σύμβαση που έχει κυρωθεί από το Κοινοβούλιο, όταν κάποιοι άλλοι έχουν και δεύτερες σκέψεις με ημίμετρα, όπως ας γίνει τουλάχιστον το Καλό Νερό – Τσακώνα. Για εμάς είναι στρατηγικής σημασίας για τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό η ολοκλήρωση των δύο αξόνων.

Σε συνδυασμό, δε, με την αναβάθμιση του αεροδρομίου Καλαμάτας και τη βελτίωση του ενδομεσσηνιακού δικτύου, καθώς και τις υποδομές περιβάλλοντος (βιολογικοί καθαρισμοί, αποχετεύσεις, διαχείριση απορριμμάτων) είναι οι βασικοί πυλώνες τουριστικής κι εμπορικής ανάπτυξης.

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠ 2011

Το συνολικό ύψος πιστώσεων για το Πρόγραμμα ΚΑΠ 2011 ανέρχεται σε 4.178.879 €. Σε αυτό εντάχθηκαν:

91 έργα για εξόφληση οφειλών σε έργα που είχαν ενταχθεί σε Νομαρχιακά Προγράμματα της Ν.Α. Μεσσηνίας παρελθόντων ετών. Συνολική πίστωση οφειλών 3.435.554 €, ήτοι το 83% του προγράμματος ΚΑΠ 2011/Π.Ε. Μεσσηνίας.

Εντάχθηκαν 7 νέα έργα, εκ των οποίων 5 είναι έργα αρμοδιότητας ΔΤΕ και αφορούν βελτιώσεις – συντηρήσεις βασικού ενδονομαρχιακού οδικού δικτύου, όπως η «82η Ε.Ο. Τμήμα Μεσσήνη – Ριζόμυλος», «15η Ε.Ο. Φιλιατρά – Ρωμανού (Γέφυρα Λαγκούβαρδου)», «1η Ε.Ο. Καρδαμύλη – Στούπα», «26η Ε.Ο. Αετός – Διμάνδρα» και από «22η Ε.Ο. προς Ανδρομονάστηρο». Τα υπόλοιπα 2 είναι έργα της Δ/νσης Γεωργίας, συνολικούπροϋπολογισμού 1.780.000 € και πίστωσης 750.000 € περίπου, όπως έργα συντήρησης ΓΟΕΒ και Αγροτικού Εξηλεκτρισμού.

Επίσης, επειδή το 83% της πίστωσης των ΚΑΠ 2011 διατέθηκε για οφειλές παρελθόντων ετών της Ν.Α. Μεσσηνίας, με εισήγηση ο Περιφερειάρχης και το Περιφ. Συμβούλιο ενέκριναν δύο έργα: α) «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας – Σήμανση στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 250.000 € και β)«Συντήρηση – βελτίωση (τεχνικά – ασφαλτικά – οδοστρωσία) κατά τμήματα στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Μεσσηνίας», προϋπολογισμού350.000 € από πιστώσεις του 20% των ΚΑΠ που διατίθεται στην έδρα της Περιφέρειας. Τα έργα αυτά είναι στη διαδικασία δημοπράτησης και μέχρι τον Μάιο του 2012 θα εγκατασταθεί ανάδοχος εργολήπτης.

 

ΕΡΓΑ Σ’ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ και Γ’ ΚΠΣ

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά έργα τα οποία βρίσκονται σ’ εκκρεμότητα από προηγούμενα προγράμματα της Ν.Α. Μεσσηνίας:

1.      Δρόμος Αυλώνα – Πτέρη – Πανόραμα – Καρυές – Ελαία, προϋπολογισμού 2.580.000 €. Υπολείπονται εργασίες προϋπολογισμού 950.000 € για να καταστεί το έργο ασφαλές και λειτουργικό.

2.      Δρόμος Βασιλίτσι – Κορώνη, προϋπολογισμού 1.890.000 €. Δεν ολοκληρώθηκε λόγω διακοπής εργασιών από το ΣτΕ. Ολοκληρώθηκε το τμήμα Μεμί – Βασιλίτσι, μήκους 4 χλμ. Στο τμήμα Κορώνη – Μεμί δεν έχουν γίνει συνολικές παρεμβάσεις λόγω ΣτΕ.

3.      «Διαμόρφωση πλατείας Ζερμπισίων», προϋπολογισμού 70.000 €. Συντάσσεται μελέτη σε συνεργασία με τον Δήμο.

4.      «Ανάπλαση χώρου – κατασκευή γεφυριδίου Καλαμάκι – Σιάμου», προϋπολογισμού 25.000 €. Έχει συνταχθεί η μελέτη και η Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Οιχαλίας.

5.      «Ανάπλαση χώρου στο Λιμάνι Καλαμάτας – Β’ Φάση», προϋπολογισμού 40.000 €. Έχει συνταχθεί η μελέτη και η Π.Σ. με Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας.

 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ στο ΕΣΠΑ

Αποπεράτωση κατασκευής Λυκείου Φιλιατρών – Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες, προϋπολογισμού 2.700.000 €. Ολοκληρώνεται Απρίλιο του 2012.

Βελτίωση 9ης επαρχιακής οδού Ριζόμυλος – Κορώνη (τμήμα εισόδου Κορώνης, τεχνικά έργα αποκατάστασης κατολίσθησης), προϋπολογισμού 2.300.000 €. Δημοπρατήθηκε 13.12.2011.

Παράκτια προστασία ακτών Δήμου Αβίας και Μ. Μαντίνειας (υποέργο 1: Περιοχή Ακρογιαλίου), προϋπολογισμού 4.850.000 €, που δημοπρατήθηκε 14.02.2012.

9η Επ.Ο. Ριζόμυλος – Κορώνη (τμήμα γέφυρας Τζάνε – έξοδος Καλαμάκι), Π/Υ 17.500.000 €. Υποβάλλεται στη Διαχειριστική Αρχή ο φάκελος για εξέταση οριστικής ένταξης από τη ΔΤΕ Περιφέρειας.

Επίσης, υπάρχει μελετητική ετοιμότητα για ένταξη τόσο σε προγράμματα ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013 που αναφέρονται σε έργα υποδομών, κύρια οδοποιίας, εκπαίδευσης, καθώς και αντιδιαβρωτικής προστασίας, αλιευτικών καταφυγίων και πολιτισμού. Στο Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 έχουν ενταχθεί μεγάλα έργα υποδομής, όπως η κατασκευή τουΦιλιατρινού Φράγματος και συνοδευτικών έργων, προϋπολογισμού35.600.000 €, που βρίσκεται σε φάση κατασκευής, η οριστική μελέτη κατασκευής του Μιναγιώτικου Φράγματος, καθώς και αρδευτικά έργα στη Ζώνη Αγίου Φλώρου και Παμίσου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΑΠΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1.      Ισόπεδος κόμβος κρατικού αερολιμένα Καλαμάτας, προϋπολογισμού 1.000.000 €. Έχει συνταχθεί οριστική μελέτη και βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

2.      Κατασκευή τεχνητού υφάλου σε παράκτια περιοχή του Κόλπου Κυπαρισσίας, προϋπολογισμού 625.000 €. Υποβολή Τεχνικού Δελτίου θα γίνει τον Μάιο του 2012.

3.      Αλιευτικό Καταφύγιο Μαραθούπολης, προϋπολογισμού 6.150.000 €. Υποβολή Τεχνικού Δελτίου θα γίνει τον Μάρτιο του 2012.

4.      Βελτίωση 7ης Επ.Ο. (τμήμα Μεσσήνη – Εύα και Εύα – Βαλύρα – Γέφυρα Μαυροζούμαινας), προϋπολογισμού έργου 10.000.000 €. Υποβολή Τεχνικού Δελτίου θα γίνει τον Αύγουστο του 2012.

5.      Μελέτη βελτίωσης και υποστηρικτική μελέτη 22ης Επ.Ο. Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη και 24ης Επ.Ο. Αρσινόη – αρχαιολογικός χώρος (Αρχαίο Στάδιο) – Διέλευση Αρκαδικής Πύλης, προϋπολογισμού έργου 14.000.000 €. Υποβολή Τεχνικού Δελτίου θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2012.

6.      Μελέτη αρδευτικού δικτύου Ζώνης Αγ. Φλώρου και Ζώνης Παμίσου (τμήμα εργασίας ανοικτού δικτύου), προϋπολογισμού έργου 10.800.000 €. Υποβολή Τεχνικού Δελτίου θα γίνει τον Μάρτιο του 2012.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΧ

Στο Πρόγραμμα ΕΟΧ εντάξαμε το έργο «Πιλοτική Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Αντιπυρική Προστασία και Αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών Ν. Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 1.460.000 €. Δημοπρατήθηκε στις 6.12.2011 και συμβασιοποιήθηκε στις 25.01.2012.

Αφορά στην κατασκευή τριών (3) λιμνοδεξαμενών στις θέσεις Πολιανή, Φάρμακα, Σελλά και έξι (6) υδατοδεξαμενών στις θέσεις Χρυσοκελαριά, Παλαιόκαστρο, Κεφαλόβρυσο, Μουριατάδα, Μεταξάδα, Κάμπος.

Στο Πρόγραμμα ΤΕΛΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, προϋπολογισμού 747.500 €, έχουν ενταχθεί και ολοκληρωθεί έργα, όπως:

«Διαχείριση κωνωποειδών Νομού Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 175.500 €. Υπάρχει πρόβλεψη σε επίπεδο Περιφέρειας για τη χρηματοδότηση του προγράμματος για το 2012, προϋπολογισμού 175.500 €.

«Αποπληρωμή αποζημιώσεων για απαλλοτρίωση σε νομαρχιακά έργα», προϋπολογισμού 100.000 €.

Δικαστικές αποφάσεις – Διαταγές πληρωμών, προϋπολογισμού 200.000 €.

«Αποπληρωμή μελετών και προγραμματικών συμβάσεων από ΑΝ.ΜΕΣ.».

«Μελέτη – Επισκευή Διοικητηρίου από ΙΤΣΑΚ», προϋπολογισμού 50.000.000 €.

 

Στο Πρόγραμμα του Ταμείου ΕΤΑΕΑ έχουν ενταχθεί 13 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 7.650.000 €. Προτείναμε την αύξηση του προϋπολογισμού με την εξασφάλιση ένταξης έξι νέων έργων, όπως:

1. Η βελτίωση – συντήρηση δύο τμημάτων της 7ης Ε.Ο. (τμήμα Βαλύρα – Μελιγαλά και Ζευγολατιό – Διμάνδρα), προϋπολογισμού 750.000 €

2. Η βελτίωση – συντήρηση 36ης Ε.Ο. Σωτηριάνικα – Αλτομυρά, προϋπολογισμού 400.000 €

3. Η βελτίωση – συντήρηση Αετός – Μάλθη – Β’ φάση, προϋπολογισμού 400.000 €

4. Η βελτίωση 22ης Ε.Ο. Σελλά – Διόδια, προϋπολογισμού 500.000 €

5. Βελτίωση δρόμου και ανάπλαση Αγίου Γεωργίου – Δώριο, προϋπολογισμού      

    450.000€

Παράλληλα, έχουμε προωθήσει τις διαδικασίες ολοκλήρωσης μελετών και εγκρίσεων στα ήδη ενταγμένα έργα, όπως τα αντιπλημμυρικά έργα πυρόπληκτων περιοχών, κατασκευή οδογέφυρας Νεοχωρίου – Μελιγαλά.

 

ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Παρέμβαση στο Αλιευτικό Καταφύγιο Μαραθούπολης για απελευθέρωση της εισόδου από ογκόλιθους που κάνουν επισφαλή τη ναυσιπλοΐα.

Ενίσχυση αναχώματος Νέδας για αποτροπή πλημμυρών.

Σε συνεργασία με τους Δήμους του Νομού τα μηχανήματα της Π.Ε. Μεσσηνίας εκτελούν πολλούς καθαρισμούς επικίνδυνων για πλημμύρα ρεμάτων και ποταμών.

 

Συμπερασματικά, πιστεύουμε ότι παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες για τη χώρα, τη μεγάλη περικοπή μισθώσεων στις Περιφέρειες για το Π.Δ.Ε. 2011, προσπαθήσαμε, πρώτα να καλύψουμε τις μεγάλες οφειλές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης να εντάξουμε έργα που απαιτούν άμεση παρέμβαση σε επίπεδο Νομού.

Επίσης, να σχεδιάσουμε τις προοπτικέ ανάπτυξης εκμεταλλευόμενοι το ΕΣΠΑ και τα λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να συνδράμουν στην ανάπτυξη του Νομού.

 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η γεωργία στη Μεσσηνία με τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, έχει προοπτικές και μέλλον.

Το μέλλον όμως δεν το περιμένουμε αλλά το προετοιμάζουμε με συγκεκριμένες δράσεις όπως:

 

1.       Παρεμβάσεις για προώθηση του φακέλου επέκτασης του “ελαιολάδου Καλαμάτα Π.Ο.Π” σε όλη τη Μεσσηνία.

Στις 29 Δεκεμβρίου 2011 απεστάλησαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εκ νέου διευκρινίσεις προς το αρμόδιο τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με την αναδιατυπωμένη αίτηση τροποποίησης.

Ήδη, έχουν παρέλθει δύο χρόνια από την ανάρτηση (στις 21/12/2009) στην κοινοτική βάση δεδομένων της αίτησης για την τροποποίηση των προδιαγραφών του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Καλαμάτα Π.Ο.Π.

2.       Εργαστήριο για τη διαπίστευση δοκιμών ελαιολάδου στο ΕΘΙΑΓΕ Καλαμάτας.

Αναζήτηση πλαισίου λειτουργίας μέσα από τη συνεργασία:

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)

Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Τελικός Δικαιούχος: Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε.)

Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός 517.715 €.,   εντάχθηκε αρχικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΑΝ, Γ΄ ΚΠΣ και στη συνέχεια, επανεντάχθηκε στην Δ΄ Προγραμματική Περίοδο, στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα,

Φυσικό αντικείμενο: Το έργο στοχεύει στη δημιουργία υποδομής μετρήσεων, δοκιμών και αναλύσεων ελαιολάδου, προκειμένου να διαπιστευτεί από Φορέα Διαπίστευσης και να παρέχει υπηρεσίες αναλύσεων και πιστοποίησης ποιότητας του ελαιολάδου.

προσανατολισμού των παραγόμενων προϊόντων του. 

3. Πρωτοβουλίες για επέκταση της ορυζοκαλλιέργειας

Α. Υποδομές

Υποβλήθηκε μελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων-Διεύθυνση Σχεδιασμού Ε.Ε. για έγκριση διάθεσης πίστωσης 250.000 €, από το πρόγραμμα του 2012, για «Εργασίες Αναβάθμισης στο Αρδευτικό Δίκτυο Κάτω Ζώνης Παμίσου (περιοχή Μακαρίας Μεσσήνης και Σπερχογείας)».

Β. Ενέργειες για μεταφορά σύγχρονης τεχνογνωσίας προς τους ενδιαφερόμενους και Παρέμβαση στο ΥπΑΑΤ για κατανομή δικαιωμάτων ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα.

 

4. Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ

Α. ΦΡΑΓΜΑΤΑ

Στην περιοχή της ΝΔ Μεσσηνίας συγκεντρώνεται η γεωργική δραστηριότητα 40.000 κατοίκων περίπου (καλλιέργεια της ελιάς,   πρώιμων οπωροκηπευτικών,  καρπουζιού), με επιχειρηματικές υποδομές μεγάλου επενδεδυμένου κεφαλαίου και υψηλής τεχνολογίας.

Στην περιοχή υπάρχουν σημαντικοί υδατικοί πόροι αλλά η έως πρόσφατα, μη αξιοποίησή τους μέσω αρδευτικών έργων όπως φράγματα, ταμιευτήρες και αρδευτικά δίκτυα,

ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟ ΦΡΑΓΜΑ   Προϋπολογισμός: 35,6 εκατ €.

Υπογραφή Σύμβασης από τον Ανάδοχο: Μάϊος 2009 – προθεσμία εκτέλεσης 36 μήνες (δηλ. Μάϊος 2012) από την ημερομηνία εντολής.

Τα τεχνικά έργα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ολοκληρώνεται η μελέτη για τα δίκτυα μεταφοράς ύδατος για άρδευση των καλλιεργειών.

ΜΙΝΑΓΙΩΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ  (Δήμος Πύλου-Νέστορος)

Από το Μάϊο 2009 έχει εκδοθεί Απόφαση για Ένταξη προμελέτης-οριστικής μελέτης φράγματος και οριστικής μελέτης αρδευτικού δικτύου  στο ΠΑΑ 2007-2013 (Π/Υ 3.5 εκατ €).

Κρίνεται απαραίτητη η προώθηση μελετητικής ωριμότητας ώστε  να είναι δυνατός ο προγραμματισμός της κατασκευής του την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Β. ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ

Υποβολή αιτήματος (12.08.2012) “Ένταξη εκούσιων αναδασμών” στο ΠΑΑ Μέτρο 125, για:

Συμπληρωματικά έργα:

 α) Αναδασμός Αγίου Γεωργίου-Δωρίου Π/Υ 500.000 € και

 β) Δωρίου-Ψαρίου Π/Υ 100.000 €.

Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Πάντα σε συνεργασία με τους Δημάρχους, βοηθήσαμε να ξεπεραστούν στο βαθμό του εφικτού, τα προβλήματα του  ΓΟΕΒ στην περιοχή μας, ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι:

Βελτίωση λειτουργίας Αντλιοστασίων,

Καθαρισμός τάφρων αποστράγγισης

Διανοίξεις δρόμων προσπέλασης, κλπ

5. Κατάρτιση – Εκπαίδευση – Ημερίδες 

Θεματολογία:

Άδειες χρήσεις νερού

Μελισσοκομία

Θερμοκηπιακές καλλιέργειες

Νέες καλλιέργειες – Αρωματικά φυτά

Επέκταση παραδοσιακής καλλιέργειας μηλιάς σε εντοπισμένες του νομού (Πολιανή, Αλαγονία, κλπ).

6. Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ και ΠΣΕΑ

Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Π. Τατούλη, εγκρίθηκαν και κατεβλήθησαν οικονομικές ενισχύσεις ΠΣΕΑ, συνολικού ύψους 2,1 εκατ €, σε δικαιούχους παραγωγούς της Μεσσηνίας και κυρίως της Τριφυλίας, των οποίων οι ελαιώνες επλήγησαν από παγετό το α΄τρίμηνο του 2008, για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου, αποκατάσταση πάγιου κεφαλαίου και απώλεια παραγωγής.

7. Καταβολή οικονομικής στήριξης για το E. Coli

Εφαρμόζεται με επιτυχία το μέτρο της καταβολής οικονομικής στήριξης από την Ε.Ε. στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν (Ιούνιος 2011) για τον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Στη Μεσσηνία, έχουν υποβληθεί 185 αιτήσεις (καλλιέργειες; τομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κολοκύθι) και το συνολικό αιτηθέν ποσό αποζημίωσης, ανέρχεται σε 1.205.000,00 €.

8. Επέκταση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών

Αυξήθηκε η έκταση των θερμοκηπίων κατά 5% .

Προώθηση νέων τεχνικών π.χ. της Υδροπονικής καλλιέργειας, που σήμερα καταλαμβάνει 200 στρέμματα (8% της συνολικής έκτασης των θερμοκηπίων).

9. Ποιοτικός έλεγχος

Στο πλαίσιο της τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας νωπών-μεταποιημένων προϊόντων, εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι σε λαίκές αγορές, Super Markets, κλπ από μικτά κλιμάκια υπαλλήλων της Π.Ε.Μ.

Ενδεικτικά αναφέρεται η έκδοση  900 περίπου Πιστοποιητικών Ποιοτικού Ελέγχου σε εξαγώγιμα προϊόντα, μόνο από την Δ.Α.Οι.&Κ. Μεσσηνίας.

Μεγάλος αριθμός ελέγχων (HACCP, ΚΑΝ(ΕΚ) 852/2004) διενεργήθηκε και σε επιχειρήσεις τροφίμων και εγκαταστάσεις τυποποίησης ελαιολάδου, ελιών, ξηρών καρπών, οινοποιείων, πυρηνελαιουργείων, σε επιχειρήσεις αμπελοοινικών προϊόντων, υπερκατεψυγμένων τροφίμων, καθώς και απεντομωτηρίων (σύκα), κατά την περίοδο λειτουργίας τους.

10. Φυτουγειονομικός έλεγχος

Στον τομέα αυτό διενεργήθηκαν έλεγχοι, επανέλεγχοι, δειγματοληψίες, παγιδοθεσία, επιβολή μέτρων ελέγχου για επιβλαβείς οργανισμούς σε καλλιέργειες και πατατόσπορο, καθώς επίσης εκδόσεις πιστοποιητικών Φυτοϋγείας/Φυτοϋγειονομικών Διαβατηρίων

11. Δακοκτονία

Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα δακοκτονίας με απόλυτη επιτυχία. Παρά τη μείωση στο μισό, του επιστημονικού αλλά και του εργατοτεχνικού προσωπικού, με μεγάλες προσπάθειες για αναπλήρωση, από το μόνιμο προσωπικό, τα αποτελέσματα της εφαρμογής της δακοκτονίας ήταν καλύτερα των αναμενόμενων. Υπήρξε περιορισμός των προσβολών του ελαιόκαρπου στο ελάχιστο προς όφελος της ποιότητας του μεσσηνιακού ελαιολάδου.

12. Κέντρο Μεσογειακής Διατροφής

Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, δημιουργούμε το Κέντρο Μεσογειακής Διατροφής στην Καλαμάτα.

13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ)  2007-2013

Η υλοποίηση έργων στα πλαίσια της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου, δημοσίων και ιδιωτικών, αποτελεί μοχλό για την ανάπτυξη της υπαίθρου, παίζουν σημαντικό και καθοριστικό ρόλο εις την διαμόρφωση του εισοδήματος των παραγωγών μας και εν γένει στην τόνωση των τοπικών οικονομιών, συντελώντας στη  συγκράτηση του ανθρώπινου δυναμικού.

α. Νέοι Γεωργοί

Υπεβλήθησαν 112 νέες αιτήσεις για ένταξη. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενοι ετήσιοι έλεγχοι για τους ενταγμένους Νέους Γεωργούς στο Γ΄ ΚΠΣ.

β. Σχέδια Βελτίωσης

Στο νομό υπεβλήθησαν συνολικά 178 επενδυτικά σχέδια.

γ. Αγροπεριβαλλοντικά

Υλοποιήθηκαν στο σύνολό τους και έγκαιρα οι πληρωμές δικαιούχων (Γ΄ ΚΠΣ) για το 2010. Βρίσκεται σε εξέλιξη προκήρυξη για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και υποβάλλονται αιτήσεις ένταξης.

δ. ΠΑΑ 2007-2013  Μέτρο 123Α “Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων – Υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια στη Δ.Α.Οι.Κ Μεσσηνίας

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων υπεβλήθησαν για γνωμοδότηση:

Για τη Δ.Α.Οι.&Κ. Μεσσηνίας:

οκτώ (8) αιτήσεις ενίσχυσης, συνολικού προτεινόμενου Προϋπολογισμού: 4.736.470,4 €

Για τη Δ.Α.Οι.&Κ. Τριφυλίας:

Υπεβλήθησαν συνολικά πέντε (5) επενδυτικά σχέδια

ε. (LEADER) Άξονας 4 ΠΑΑ 2007-2013 – Ιδιωτικές Επενδύσεις

Το Σεπτέμβριο 2011, η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος ενέκρινε τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων της 1ηςΠροκήρυξης.

Για το Ν. Μεσσηνίας:

Υπεβλήθησαν 22 Επενδυτικά Σχέδια, εκ των οποίων το 64% αφορούν Επενδύσεις Διανυκτέρευσης. Η εγκριθείσα Συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 3.459.713,3 εκατ. €.

14. Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η

Διενεργήθηκαν:

Αστυκτηνιατρικοί έλεγχοι: σε 2.346 καταστήματα παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας, αποθήκευσης ή διακίνησης προϊόντων ζωικής προέλευσης Κατασχέθηκαν ως ακατάλληλα, 1160 Kg κρέατος και έγιναν 128 συστάσεις και παρατηρήσεις.

Κρεοσκοπικός έλεγχος: Κατασχέθηκαν ως ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ή καταστράφηκαν σπλάχνα βάρους 3.843 Kg

15. Α Λ Ι Ε Ι Α

Εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικών ενισχύσεων στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας, Γ΄ ΚΠΣ. Παρακολούθηση και έλεγχος:

a.            Πρόωρη Συνταξιοδότηση (Μέτρο  4.2 – άξονας 2 ΕΠΑΛ 2000-2006: Τρεις αποδέκτες.

b.            Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων (Διάλυση αλιευτικών σκαφών) μέτρο 1.1. – άξονας 4 ΕΠΑΛ 2000-2006: έχουν διαλυθεί 17 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, συνολικού επιλέξιμου κόστους 771.509,35 €.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε τριακόσιες είκοσι τέσσερεις (324) επιχειρήσεις του νομού από το Τμήμα Αδειών Ανάπτυξης, για την εξακρίβωση της ορθής λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους αδειοδότησής των. Συγκεκριμένα οι έλεγχοι αφορούσαν σε  Συσκευαστήρια αγροτικών προϊόντων, Οινοποιεία, Αρτοποιεία, Τυποποιητήρια ελαιολάδου, Ξυλουργεία, Βιοτεχνίες πλαστικών υλικών, καταστήματα πώλησης φιαλών υγραερίου, Πλυντήρια-στεγνοκαθαριστήρια.

Σε αρκετές από τις ανωτέρω δραστηριότητες έγιναν συστάσεις και εδόθησαν διευκρινιστικές οδηγίες για την διόρθωση μικρών παραλείψεων αλλά επιβλήθηκαν και πρόστιμα  ύψους ένδεκα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα  δύο  (11.472) ευρώ, σε επιχειρήσεις που καταστρατηγούσαν τη νομοθεσία αδειοδότησής των.

Εκδόθηκαν συνολικά εβδομήντα εννέα (79) άδειες και απαλλακτικά αδειών   σε υφιστάμενες δραστηριότητες της Π.Ε. Μεσσηνίας

Διενεργήθηκαν συνολικά εκατό (100) δειγματοληψίες, σε διάφορα είδη από το Τμήμα Εμπορίου.

Διενεργήθηκε περιοδικός έλεγχος μέτρων και σταθμών σε εξακόσιους τριάντα δύο (632) ζυγούς καταστημάτων και ελαιοτριβείων καθώς επίσης και ποσοτικός έλεγχος, (λιτρομέτρηση), σε εξακόσιες δέκα (610) αντλίες πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Διενεργήθηκαν αγορανομικοί έλεγχοι σε διακόσιες είκοσι τέσσερεις (224) επιχειρήσεις του νομού. 

Εξετάστηκαν δέκα πέντε (15)  καταγγελίες πολιτών.

Χορηγήθηκαν δέκα τρείς (13) άδειες άσκησης υπαιθρίου εμπορίου και επτά (7) βεβαιώσεις σε βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών τροφίμων.

Επιβλήθηκαν  πρόστιμα σε είκοσι (20) επιχειρήσεις συνολικού ποσού εκατό χιλιάδων διακοσίων είκοσι (100.220) ευρώ. 

Τέλος θεωρώ εξαιρετικά σημαντική την συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής Τροφίμων που αποτελεί καινοτόμο ενέργεια για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και όχι μόνο. Ο σκοπός της επιτροπής είναι ο προγραμματισμός τακτικών και εκτάκτων ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άρση αποδεκτών για 8 ελαιουργεία και μετατροπή τους από 3/φασικά σε 2/φασικά.

Εγκατάσταση μηχανήματος κοντά στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά για πρώτη φορά, για μέτρηση των αιωρούμενων σωματιδίων που ενδεχομένως προέρχονται από τη λειτουργία του πυρηνελαιουργείου.

Στελέχωση με γεωπόνο και διοικητικό υπάλληλο το Τμήμα Υδροοικονομίας για άδειες χρήσης νερού.

Πραγματοποιηθήκαν επιτόπιοι έλεγχοι από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μεσσηνίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, σε έργα και δραστηριότητες και η υπηρεσία εισηγήθηκε διοικητικά πρόστιμα ύψους 76.850 €.

 Εκδόθηκαν 126 Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρωνγια έργα και δραστηριότητες αρμοδιότητάς του.

Διεκπεραιώθηκαν 731 εξερχόμενα έγγραφα από σύνολο 1514 εισερχομένων εγγράφων.

Έγιναν 16 εισηγήσεις προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α.

Πραγματοποιήθηκαν δύο ημερίδες ενημέρωσης κοινού στους Γαργαλιάνους και στα Φιλιατρά σχετικά με την διαδικασία αδειδοτήσεις υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού.

Έχουν κατατεθεί περίπου 300 φάκελοι που αφορούν έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενη υδροληψία και αναμένεται πολύ μεγάλος αριθμός αιτήσεων να κατατεθούν πριν την καταληκτική ημερομηνίας (6/2012).

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ασχολείται κατά κύριο λόγο με την τήρηση και εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων, με τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, την ποιότητα των θαλασσίων και πόσιμων υδάτων, την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων, την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας και την εν γένει προστασία, πρόληψη και προαγωγή της Δημόσιας Υγειάς και Κοινωνικής Μέριμνας.

Συγκεκριμένα εντός του 2011:

Ελέγχθηκαν περίπου 1000 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και βεβαιώθηκαν 100 παραβάσεις της Υγειονομικής Νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι διενεργούνται από όργανα της Δ/νσης Υγείας ή σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες με αυστηρότητα και αντικειμενικότητα. Εντατικοποιούνται κατά την θερινή περίοδο και την περίοδο των εορτών.

Στα πλαίσια αυτά συγκροτήσαμε σε μικτά κλιμάκια ελέγχου τροφίμων και δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην παράνομη υπαίθρια πώληση ψημένης γουρνοπούλας.

Σε επανειλημμένους ελέγχους έγιναν κατασχέσεις ακατάλληλων τροφίμων, υπεβλήθησαν χρηματικά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις. Οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν με σκοπό την πλήρη εξάλειψη του προβλήματος το οποίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία και υποβαθμίζει τουριστικά την περιοχή μας.

Έγιναν έλεγχοι για τη  εφαρμογή του Αντικαπνιστικού Νόμου και υπεβλήθησαν χρηματικά πρόστιμα (δέκα).

Στόχος είναι η εντατικοποίηση  των ελέγχων και η αυστηρή τήρηση της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας.

Με το μικτό κλιμάκιο ελέγχου ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) διενεργηθήκαν έλεγχοι στα πυρηνελαιουργεία και στους χώρους συγκέντρωσης και ανακύκλωσης οχημάτων του Νομού μας και υπεβλήθηκαν πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις.

 

Κατά την ελαιοκομική περίοδο, ελεγχθήκαν 50 ελαιουργεία για τον έλεγχο της τήρησης των υγειονομικών διατάξεων, έγιναν δειγματοληψίες στα απόβλητά τους και στους υδάτινους αποδέκτες για τυχόν ρύπανσή τους.  Αποφασίσθηκε η επέκταση του μέτρου της άρσης αποδεκτών αποβλήτων ελαιουργείων τριών φάσεων σε χείμαρρους που βρίσκονται σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές.

Στόχος είναι η σταδιακή επέκταση του μέτρου και σε άλλες περιοχές με σκοπό την μείωση της ρύπανσης και την προστασία του Περιβάλλοντος. 

Κατά την θερινή περίοδο διενεργήθηκαν έλεγχοι σε ξενοδοχειακές και τουριστικές εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενα δωμάτια) στους χώρους παρασκευής και προσφοράς τροφίμων, στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης και στις κολυμβητικές τους δεξαμενές.

Έγινε ενημέρωση για την νόσο των Λεγεωναρίων και ελήφθησαν δείγματα στις περιπτώσεις που είχαμε κρούσματα, σύμφωνα με εντολές του ΚΕΕΛΠΝΟ και του WHO.

Στα πλαίσια της παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης έγιναν δειγματοληψίες, δόθηκαν οδηγίες και συστάσεις στους υπευθύνους ύδρευσης των Δήμων.

Στόχος της Υπηρεσίας μας είναι, σε συνεργασία με το ΚΕΔΥ, να επεκταθούν οι δειγματοληψίες σε όλες της Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες και να τηρείται το σχετικό αρχείο παρακολούθησης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Κατά την θερινή περίοδο διενεργήθηκαν δειγματοληψίες θαλασσίων υδάτων από όλες τις ακτές κολύμβησης και εκδόθηκε Απόφαση Περιφερειάρχη σχετικά με την καταλληλότητα των ακτών κολύμβησης.

Το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών (αν και καθυστέρησε η έναρξή του) εφαρμόσθηκε σε όλο το Νομό με ικανοποιητικά αποτελέσματα (πλην της περιοχής της Γιάλοβας όπου η όχληση ήταν έντονη) και απέτρεψε την εμφάνιση σοβαρών μεταδοτικών νόσων όπως Ελονοσία και ιός Δυτικού Νείλου. Κατά το τρέχον έτος θα πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως (αρχές Απριλίου) και να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών αρχών  και του πληθυσμού.

Στα πλαίσια της Προληπτικής Ιατρικής διενεργήθηκαν εμβολιασμοί σε ανασφάλιστους και ευπαθείς ομάδες, αν και η αρμοδιότητα έχει μεταφερθεί στους Καλλικρατικούς Δήμους, οι οποίοι αδυνατούν να τη υλοποιήσουν. Συνεχίζονται τα Αντιγριππικά και Αντιφυματικά προγράμματα για το έτος 2012 με ενημέρωση του πληθυσμού και  εμβολιασμούς.

Στα πλαίσια της Κοινωνικής Μέριμνας επιθεωρήθηκαν όλοι οι παιδικοί σταθμοί και κατασκηνώσεις του Νομούς μας και συντάχθηκαν πάνω από 35 εκθέσεις Κοινωνικής Έρευνας διαβίωσης ανηλίκων και ευπαθών ομάδων.

Δόθηκαν πάνω από 2000 κάρτες μειωμένου εισιτηρίου σε συμπολίτες μας με βαριά αναπηρία και το διατροφικό επίδομα σε 200 νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους (ανά τρίμηνο).

 

          ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Πρωτόκολλα Υπηρεσίας, διάφορα έγγραφα εισερχόμενα και εξερχόμενα:27.431

Αχρήστευση πινακίδων – κοπή  1.495

ΚΤΕΟ

Ελέγχθηκαν συνολικά   6.877 οχήματα.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

Νο  Υποθέσεων

 

Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων

(έλεγχος τεχνικών φακέλων, δικ/ών, φακέλων πρατηρίων υγρών καυσίμων, πρατηρίων υγραερίου, συνεργείων οχημάτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων, σταθμών αυτοκινήτων, ΙΚΤΕΟ, αδειών μηχανοτεχνιτων οχημάτων & επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων)

400

 

 

΄

Επιθεωρήσεις οχημάτων

780

 

 

Αυτοκίνητα & Άδειες CB

280

 

 

 

Άδειες κυκλοφορίας καινούργιων οχημάτων

 

2.487

 

΄

Ακινησίες, Συμβόλαια, Κληρονομικά & αποχαρακτηρισμοί

 

1534

 

Αποσύρσεις

 

790

 

 

Οριστικές Διαγραφές Οχημάτων

514

 

 

Μεταβολές Οχημάτων

(Μεταβιβάσεις, αλλαγές χρώματος, αλλαγές κινητήρα, αντίγραφα, αλλαγές καυσίμων, άρση παρακράτησης, αλλαγή επωνυμίας, ιβλιαρίων μεταβολών)

8.894

 

                                                                     

Δελτία Εκπαίδευσης

 

2.949

 

΄

Αναθεωρήσεις αδειών οδήγησης

 

4.352

 

 

Αντικαταστάσεις Διπλωμάτων

456

 

 

Μετατροπές

 

385

 

Αριθμός Εξεταζόμενων Υποψηφίων Οδηγών

2850

 

 

 

Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.)  Συνεδριάσεις:

140

 

 

Θεωρητική & Πρακτική Εξέταση υποψηφίων για απόκτησηΠιστοποιητικού ΕπαγγελματικήςΙκανότητας (Π.Ε.Ι.)

Πρακτικά           120

 

Θεωρητικά        187

 

 

Έκδοση Ψηφιακών Ταχογράφων

102

 

 

Εκδόσεις & Ανανεώσεις Αδειών επιβατικών ΕΔΧ (ταξί)

 

247

 

 

Κλείνοντας, επιθυμώ να αναφέρω ότι η εμπειρία της πρώτης χρονιάς εφαρμογής του Καλλικράτη, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, μας δίνει τη δυνατότητα ν’ ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία.

Η Πελοπόννησος μπορεί να πάει “μπροστά” και θα πάει.

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)