Share |

Λεόντια υπέρ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η Προγραμματική Σύμβαση για τα νερά

Του Θανάση Πετράκου, επικεφαλής του συνδυασμού «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου»

Για τον κ. Τατούλη, φαίνεται ότι η  γνώμη του Π.Σ. είναι περιττή, διότι παρά την  αυτονόητη  υποχρέωση  του  και  τη δέσμευσή του ότι θα έρθει η προγραμματική σύμβαση με την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για συζήτηση στο Π.Σ. πριν υπογραφεί, ανακοίνωσε στο Π.Σ. της 16 Ιανουαρίου ότι θα υπογραφεί η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση, χωρίς να γίνει συζήτηση για το περιεχόμενό της.

Καταγγέλλουμε ότι αυτό σημαίνει κατάργηση ουσιαστικά του Π.Σ. και δεν έχει κανένα τέτοιο δικαίωμα ο κ. Τατούλης.

Απαιτούμε να έρθει προς συζήτηση η εν λόγω προγραμματική σύμβαση και καλούμε το προεδρείο του Π.Σ. και την εκτελεστική επιτροπή να πάρουν θέση.

Επειδή ο κ. Τατούλης καταργεί το Π.Σ., οφείλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες για την απαράδεκτη και «λεόντια» υπέρ της Ε.ΥΔ.Α.Π. σύμβαση που ανακοίνωσε ότι θα υπογράψει χωρίς να προηγηθεί συζήτηση στο Π.Σ.

Είναι απαράδεκτη και «λεόντια» η σύμβαση και πρέπει να αντιδράσουν οι πολίτες της Πελοποννήσου, διότι:

1) Δεν μπορεί τη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της Πελοποννήσου να την αναλάβει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., διότι δεν έχει γνώσεις ούτε για τα υπόγεια νερά ούτε για την άρδευση. Μόνο για θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έχει εμπειρία.

2) Διότι με βάση το Μεσοπρόθεσμο η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ήδη είναι στο Χρηματιστήριο, σε λίγο θα πωληθεί πιθανόν σε εταιρείες γαλλικών συμφερόντων. Συνεπώς δεν επιτρέπεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου να εκχωρήσει τον πιο σημαντικό φυσικό πόρο, ένα δημόσιο αγαθό που είναι τα νερά σε μια ιδιωτική εταιρεία.

3) Δεν μπορεί να εκχωρούνται στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τα πάντα χωρίς να υπάρχουν τα σχέδια διαχείρισης απ’ τα οποία να προκύπτουν οι ανάγκες. Αυτό λέγεται πλήρης αγνωστικισμός.

4) Σήμερα υπάρχει το master plan ΙΓΜΕ – Υπουργείο Ανάπτυξης. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου οφείλει να στηριχθεί στο συγκεκριμένο και εγκεκριμένο master plan και με βάση αυτό να καθοριστούν ποιες είναι οι ανάγκες της.

5) Η σύμβαση με την Ε.ΥΔ.Α.Π. δεν καλύπτει τα προβλήματα των πολιτών της Πελοποννήσου, διότι:

i) Σημαντικό στοιχείο της διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετίζεται με την άρδευση. Δεν υπάρχει καμία αναφορά. Γιατί; Δεν θεωρεί ότι είναι σημαντικό αυτό ο κ. Τατούλης και συνολικά η πλειοψηφία;

ii) Από πού προκύπτει η εμπειρία της ΕΥΔΑΠ σε μελέτες υδροφόρου ορίζοντα και ότι σχετίζεται με αυτούς; Είναι γνωστό ότι για τον υδροφόρο ορίζοντα γνωρίζει το ΙΓΜΕ.

iii) Δεν γίνεται πιο ακριβής προσδιορισμός του αντικειμένου της σύμβασης τώρα, αλλά αναφέρει ότι το ακριβές αντικείμενο θα γίνεται με νέες προγραμματικές συμβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και γι’ αυτά που δεν γνωρίζει όπως είναι τα υπόγεια ύδατα και η άρδευση θα αποφασίζει ουσιαστικά αυτή.

6) Η εν λόγω σύμβαση είναι «λεόντια» υπέρ της Ε.ΥΔ.Α.Π. διότι όπως αναφέρει η σύμβαση:

α) Η Περιφέρεια εκχωρεί σε μια επιτροπή που μπορεί να ελέγχει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. όλα  τα   δεδομένα  του δημόσιου αγαθού που λέγεται νερό. Δηλαδή στην ουσία παραιτείται η Περιφέρεια των δικαιωμάτων της και τα εκχωρεί όλα στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

β) Στο άρθρο 9 αναφέρει τα πρωτοφανή ότι:

i) Απαγορεύεται να δημοσιεύεται οτιδήποτε αν δεν το εγκρίνει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.!!!

ii) Τα δεδομένα της Περιφέρειας Πελοποννήσου που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της σύμβασης θα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της ΕΥΔΑΠ, δηλαδή μιας ιδιωτικής επιχείρησης!!! Από πού αντλεί το δικαίωμα η όποια πλειοψηφία του Π.Σ. να υπογράφει κάτι τέτοιο, όταν κύριος του έργου είναι η Περιφέρεια και όχι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.;

iii) Στην τελευταία πρόταση ρητά ορίζεται ότι: «Τα αποτελέσματα των εισηγήσεων, μελετών και απόψεων που εκφράζονται από την Περιφέρεια σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και των προγραμματικών συμβάσεων σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν δεσμευτικό πλαίσιο δράσης για την «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.», η οποία διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα να αποφασίζει κυρίαρχα για κάθε αρμοδιότητα που εκ του νόμου διαθέτει»!!!

Αυτό είναι άκρως επικίνδυνο και απαράδεκτο.

Απ’ όλα αυτά προκύπτει ότι όλο το μνημόνιο είναι διάτρητο και δεν έχει κανένα δικαίωμα ο κ. Περιφερειάρχης και η πλειοψηφία να υπογράψουν μια «λεόντια» συμφωνία υπέρ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ανεξάρτητα αν συμφωνεί και η μείζων μειοψηφία.

Το νερό είναι φυσικός πόρος και δημόσιο αγαθό και δεν έχει κανένα δικαίωμα καμία πλειοψηφία να εκχωρεί τα  δεδομένα  αυτού του  τόσο σημαντικού φυσικού   πόρου σε μια ιδιωτική εταιρεία.

19/1/2012

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)