Share |

Μακριά από την Βυτίνα τα σκουπίδια

Αντιδρούν οι κάτοικοι στην λειτουργία χώρους μεταφόρτωσης απορριμμάτων

Λαϊκή συνέλευση συγκάλεσαν οι κάτοικοι της Βυτίνας προκειμένου να αντιδράσουν στην προοπτική λειτουργίας σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων και στην μετατροπή της χωματερής σε χώρο υγειονομικής ταφής.

Οι κάτοικοι της μοναδικής φυσικής ομορφιάς περιοχή στο ψήφισμά τους αναλύουν τους λόγους για τους οποίους δεν δέχονται τα σκουπίδια και αντιδρούν:  

«Σήμερα, 9 Δεκεμβρίου 2011, ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Βυτίνας, πραγματοποιήθηκε έκτακτη λαϊκή συνέλευση των κατοίκων με θέμα την υπ΄αριθ. 317/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας για τη δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, με σαφή αναφορά στις θέσεις: ΒΕΔΟΥΧΙΑ Τ.Κ. Βυτίνας, ΛΥΣΒΕΡΙΑ Τ.Κ. Τροπαίων και ενδεχομένως σε άλλη θέση, και η μετατροπή των υφισταμένων χωματερών σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) ώστε να λειτουργήσουν στο ενδιάμεσο στάδιο έως ότου ξεκινήσει η λειτουργία κεντρικού Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) που θα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή. Στους χώρους αυτούς θα λειτουργήσει σταθμός μεταφόρτωσης.

Κατά τη διεξαχθείσα συζήτηση διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Διαπιστώθηκε ότι η υπ΄ αριθ. 317/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με τον τρόπο που ελήφθη παραβιάζει τους στοιχειώδεις κανόνες ενημέρωσης και διαφάνειας, για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως η εγκατάσταση σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αντί να καταφύγει στην απαράδεκτη κίνηση σύγκλισης έκτακτης συνεδρίασης δύο μέρες πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής της πρότασης, είχε την ευχέρεια να θέσει για ενημέρωση και συζήτηση το σημαντικό αυτό θέμα πολύ νωρίτερα, δεδομένου ότι η πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το σχετικό θέμα είχε κοινοποιηθεί από τις 10 Ιουνίου 2011.

Στην απόφαση του Δ.Σ. αναφέρεται η εγκατάσταση σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων, χωρίς να έχει προσδιοριστεί προηγουμένως ο χώρος απόθεσης. Το πρωθύστερων αυτό δεν μπορεί παρά να μαρτυρεί προχειρότητα, άγνοια ή και ακόμα και σκοπιμότητες, τις οποίες η χώρα μας μέχρι σήμερα πληρώνει ακριβά και προσπαθεί να απαλλαγεί.

Στην ίδια απόφαση προβλέπεται η μετατροπή της χωματερής της Βυτίνας σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων μέχρις ότου ξεκινήσει η λειτουργία κεντρικού χώρου υγιειονομική ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Σημειώνετε ότι ο χώρος της υπάρχουσας χωματερής είναι ιδιωτικός χώρος συγκεκριμένων ιδιοκτητών. Η πρόταση αυτή αποδεικνύει την προχειρότητα αντιμετώπισης του κρίσιμου αυτού θέματος και την απουσία στοιχειώδους σχεδιασμού για εξεύρεση της κατάλληλης θέσης που θα έχει τις ελάχιστες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Στις σημερινές κρίσιμες συνθήκες και τις καταστροφικά συσσωρευμένες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας, θα όφειλε ο δήμος Γορτυνίας τις μεγάλες και περιβαλλοντικά κρίσιμες αποφάσεις να τις τεκμηριώνει με αναλόγου επιπέδου ακρίβειας και τεκμηρίωσης έρευνες και μελέτες. Είναι ανεπίτρεπτο ο δήμος να μην αξιοποιεί το χρόνο, που προβλεπόταν στην προκήρυξη, με αποτέλεσμα να οδηγούμεθα σε βεβιασμένες, πρόχειρες αποφάσεις, που προσβάλλουν τα συμφέροντα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής

Πέρα από τα παραπάνω αναφέρουμε:

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ Α’ 160/15-16.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» η Τοπική Κοινότητα Βυτίνας εμπίπτει στα κριτήρια χαρακτηρισμού και τις αρχές προστασίας περιοχών, για τις οποίες απαγορεύεται η όποια δραστηριότητα που αλλοιώνει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα των περιοχών αυτών. Παρατηρούμε ότι, ενώ η Πολιτεία θεσπίζει κανόνες χαρακτηρισμού και προστασίας οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, ο δήμος Γορτυνίας όχι μόνο αγνοεί τη σχετική νομοθεσία αλλά με τις προτάσεις που προωθεί παραβιάζει την σχετική νομοθεσία, τη στιγμή που θα έπρεπε να την υπηρετεί.

Θα πρέπει επιτέλους να γίνει κατανοητό ότι η ευρύτερη περιοχή του Μαινάλου με τους οικισμούς της αποτελεί προνομιακό χώρο αναψυχής, τον οποίο οφείλουμε να προφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού και με τις περιβαλλοντικά κατάλληλες παρεμβάσεις να τον διατηρήσουμε στην αρχική του μορφή για λόγους ιστορικούς, κοινωνικούς και αναπτυξιακούς.

Ο ΕΟΤ πρόσφατα χρηματοδότησε και ήδη ξεκίνησε το έργο «Οικοτουριστικών διαδρομών Βυτίνας» το οποίο περιλαμβάνει την αξιοποίηση του φαραγγιού του Μυλάοντα με μονοπάτια και χώρους αναψυχής σε τοποθεσίες ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Δύο από τις τοποθεσίες αυτές βρίσκονται σε απόσταση 150 μέτρων περίπου από το χώρο της θέσης των μελλοντικών ΣΜΑ κάτι που επιβάλλει τη μη λειτουργία της.

Επίσης είναι οξύμωρο, ενώ η πολιτεία θεσμοθετεί κέντρο μεσογειακής διατροφής στο Τριανταφυλλίδειο κτήμα παίρνεται απόφαση για Σ.Μ.Α. σε απόσταση 500 μέτρων από αυτό.

Επιπρόσθετα σημειώνουμε ότι ακριβώς απέναντι του χώρου σε ευθεία απόσταση 200 μέτρων ευρίσκεται η παλαιά Βυτίνα με την ιστορική εκκλησία των Αγίων Αποστόλων του 14ου αιώνα, η οποία έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο μνημείο και προσβάλλεται πλήρως ο χώρος αισθητικά και πολιτισμικά. Να σημειώσουμε ότι όλη η περιοχή της Βυτίνας ευρίσκεται εντός της ζώνης NATURA και απαιτεί ειδική μεταχείριση.

Κατόπιν των ανωτέρω η Έκτακτη Λαϊκή Συνέλευση των κατοίκων της Βυτίνας θεωρεί ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων πρέπει να αντιμετωπιστεί οριστικά με τρόπο που να μπει τέρμα στη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση της ανεξέλεγκτης διαχείρισης αυτών.

Για το λόγο αυτό αποφάσισε τα παρακάτω:

Χωροθέτηση περιοχής που να είναι κατάλληλη ως χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της περιοχής Γορτυνίας.

Σταδιακός περιορισμός, μέχρι εξάλειψης, της ποσότητας των παραγόμενων απορριμμάτων, με την άμεση προώθηση προγράμματος ανακύκλωσης τους τόσο σε τοπικό όσο και Γορτυνιακό επίπεδο.

Μετά την εξεύρεση της κατάλληλης περιοχής ως χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων να εξεταστούν δυνατότητες για σταθμό μεταφόρτωσης τους σε περιοχή που δεν θα δημιουργεί κινδύνους περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Η σημερινή παλλαϊκή συγκέντρωση στέλνει σαφέστατο μήνυμα προς τη δημοτική αρχή και την Περιφέρεια Πελοποννήσου να ακυρώσει την παράλογη και περιβαλλοντικά εκτός της ισχύουσας νομοθεσίας, για δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων και να προχωρήσει σε ενέργειες που θα ανταποκρίνονται στις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της περιοχής Γορτυνίας.

Η Τοπική Κοινότητα Βυτίνας ούτε προσφέρεται, ούτε πρέπει να γίνει η απαξιωμένη (περιβαλλοντικά και τουριστικά) περιοχή της Πελοποννήσου. Οι καθυστερήσεις ετών στην αντιμετώπιση του σοβαρότατου προβλήματος διαχείρισης απορριμμάτων δεν θα φορτωθούν με τέτοιο πρόχειρο, βάναυσο και πάνω απ’ όλα ύποπτο τρόπο στη Βυτίνα. Είναι προσβολή στην πολιτιστική της ιστορία και το περιβάλλον της και δεν της αξίζει. Θα το παλέψουμε με κάθε τρόπο.

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)