Share |

Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου

Του Απόστολου Παπαφωτίου, Αντιπεριφερειάρχης
Απόστολος Παπαφωτίου

Μακροπεριφέρεια θεωρείται μία λειτουργική ζώνη, μία εδαφική περιοχή συνεργασίας σε διαπεριφερειακό και διακρατικό επίπεδο, χωρίς προκαθορισμένα όρια. Αφορά πολλές χώρες και περιοχές που συνδέονται με ένα ή περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά της γεωγραφικής, πολιτιστικής, οικονομικής ή άλλης φύσης. Ορισμός ο οποίος συνδέεται με την ποιότητα και τον αριθμό των κοινών προβλημάτων. Οι Μακροπεριφέρειες είναι ευέλικτες και αντιστοιχούν σε γεωγραφικές περιοχές πού βασίζονται και μοιράζονται κοινά προβλήματα. Χαρακτηριστικό της Μακροπεριφέρειας είναι η αποτελεσματική κοινή αντιμετώπιση όλων μαζί συνδυάζοντας τη συνεργασία και την επικουρικότητα. Δεν υπάρχει προκαθορισμένο μοντέλο διακυβέρνησης και κάθε περιφέρεια έχει τον δικό της τρόπο λειτουργίας. Αξιοποιούνται οι υπάρχουσες δομές συνεργασίας σε διαπεριφερειακό ή διακυβερνητικό επίπεδο. Η πολιτική και η τεχνική συνεργασία πρέπει να βασίζεται σε μία στρατηγική, που καθορίζει τις προκλήσεις και ευκαιρίες του επιχειρησιακού προγράμματος με τη συμμετοχή των φορέων και δομών στα υφιστάμενα πλαίσια συνεργασίας. Οι στόχοι της Μακροπεριφέρειας αντιστοιχούν στις σημαντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ιδιαιτέρως στην πολιτική Συνοχής και στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», η επιτυχία των οποίων βασίζεται σ'αυτό. Έτσι η δημιουργία των Μακροπεριφερειών είναι Ευρωπαϊκή προτεραιότητα.

Όσον αφορά τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου, αυτή ορίζεται από μία συνεκτική περιοχή γύρω από την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος ,έχει τη στήριξη 8 κρατών μελών της πρωτοβουλίας Αδριατικής – Ιονίου όπως καθορίσθηκαν από τις συσκέψεις Αγκόνα(2010),Βρυξέλλες (2011), Βελιγράδι (2012).

Αναφέρεται σε 4 παράκτια κράτη, Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία και Κροατία και 4 προς ένταξη στην Ε.Ε χώρες δηλαδή Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, με έκταση 450.000 Km και μια διεθνή θαλάσσια λεκάνη.

Η περιφέρεια αυτή υπάγεται σε διαφορετικά κράτη-μέλη αλλά εντάσσεται στην ίδια βιογεωγραφική ενότητα του θαλάσσιου χώρου, των ορεινών όγκων, στις λεκάνες απορροής ποταμών. Είναι ένας αποκεντρωμένος ιστορικός χώρος συνεργασίας, ο οποίος υπερβαίνει τα αυστηρά γεωγραφικά σύνορα, ο οποίος δημιουργεί συνθήκες για εφαρμογή ορθών πρακτικών όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, τον οικολογικό τουρισμό, τις μεταφορές, τη θαλάσσια πολιτική, τις συμπράξεις κάθε μορφής. Συγχρόνως είναι ένας σημαντικός παράγοντας συμφιλίωσης μεταξύ των περιοχών των Δυτικών Βαλκανίων και μπορεί να προωθήσει τις χώρες στην ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να αγνοεί τις ιδιαιτερότητες και τις αναπτυξιακές ανάγκες κάθε μέρος της περιφέρειας. Ακόμη αυτός ο χώρος προσφέρεται για διαμόρφωση στρατηγικής όσον αφορά την ενέργεια, την επιστημονική συνεργασία, την καινοτομία, τον τουρισμό, τις μεταφορές, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος εναντίον της ρύπανσης και άλλων πολλών. Η ιδέα μιας Μακροπεριφερειακής στρατηγικής είναι να προσφέρει «προστιθέμενη αξία» σε παρεμβάσεις, ανεξάρτητα από το αν προέρχεται από ευρωπαϊκές, εθνικές ή περιφερειακές αρχές ή τρίτους ή τον ιδιωτικό τομέα, με τρόπο που θα ενδυναμώνει σημαντικά τη λειτουργία της Μακροπεριφέρειας.

Η πολιτική θέση και συγχρόνως θέση της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι στην κατεύθυνση του άμεσου σχεδιασμού Μακρό – περιφερειακών στρατηγικών, έχοντας ως παράδειγμα την Μακροπεριφέρεια της Βαλτικής θάλασσας που απεδείχθη ιδιαίτερα επιτυχής. Η ίδια πολιτική εκφράζεται και από την CPMR σε επιτελικό επίπεδο και από όλες τις γεωγραφικές επιτροπές αυτής.

Η περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου καλύπτει όλες τις προδιαγραφές και είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης της ως Μακροπεριφέρεια (τελική έγκριση από την Ε.Ε.). Εν όψει δε της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 απαιτείται ο σχεδιασμός της οριοθέτησης και των επιμέρους στρατηγικών και των προγραμματικών δράσεων.

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)