Share |

Μεγάλες επεμβάσεις στον αρχαιολογικό χώρο της Ασίνης

Ακρόπολη Αρχαίας Ασίνης, Αναμόρφωση Αρχαιολογικού χώρου Καστράκι

Ο αρχαιολογικός χώρος στο Καστράκι Ασίνης θα τύχει ως φαίνεται της προσοχής της πολιτείας, που αποφάσισε επιτέλους να εντάξει σε χρηματοδότηση το έργο: «Ασίνη – Ακρόπολη Αρχαίας Ασίνης, Αναμόρφωση Αρχαιολογικού χώρου Καστράκι».

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ΔΕΠΙΝ Πελοποννήσου», με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης700.000,00 €.

Στα πλαίσια του παρόντος έργου και σύμφωνα με την μελέτη θα γίνουν επεμβάσεις στον αρχαιολογικό χώρο συνολικής έκτασης 35.000 τ.μ.

Ειδικότερα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Διαμόρφωση υπάρχοντος κτηρίου για λειτουργία νέου πωλητήριου –φυλακίου  εμβαδού  20 τ.μ.

- Εργασίες αποκατάστασης κτηρίου που θα λειτουργήσει ως εκθεσιακός χώρος, με  φωτογραφική έκθεση και ψηφιακή ενημέρωση  εμβαδού   50,00 τ.μ.

- Διαμόρφωση πορείας περιήγησης συνολικού μήκους 900 μέτρων. Κατά τη διαμόρφωση της πορείας περιήγησης, τα εκάστοτε προβλήματα θα αντιμετωπιστούν με τρεις διαφορετικούς τρόπους: χωμάτινες διαδρομές, μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές.

 - Τοποθέτηση 40 πινακίδων ενημέρωσης, 6  στεγάστρων και  δημιουργία χώρων στάσης - θέασης.

- Αποκατάσταση ενός κτηρίου 20 τ.μ για  μετατραπεί σε ένα μικρό μουσειακό χώρο, με θέμα τα μέσα-εργαλεία παλαιότερων ανασκαφικών μεθόδων  

- Θα τοποθετηθούν 250 μέτρα περίφραξης βαρέως τύπου                           

- Θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης της νέας εισόδου, στερεωτικές εργασίες, αποχωματώσεις και οι απαραίτητες περισχοινίσεις σε μήκος 200 περίπου μέτρων.

 

Αποκατάσταση κτισμάτων εντός του αρχαιολογικού χώρου και προσδιορισμός των νέων χρήσεων.

Κρίνεται απαραίτητη η αποκατάσταση – συντήρηση και όχι η απομάκρυνση των κτισμάτων εντός του αρχαιολογικού χώρου καθώς αποτελούν κατάλοιπα της πρόσφατης ιστορίας του τόπου και δείγματα της διαχρονικής χρήσης του χώρου. Στα κτίσματα αυτά μπορούν να αποδοθούν νέες χρήσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία του χώρου και στην βέλτιστη κατανόησή του από τους επισκέπτες.    Αναλυτικά :

Λειτουργία φυλακίου – πωλητήριου Το ιταλικό κτίσμα  που θα βρίσκεται στη νέα είσοδο του Αρχαιολογικού χώρου  θα στεγάσει το πωλητήριο – φυλάκιο, καθώς και ένα μικρό W.Cεσωτερικά για τις ανάγκες του προσωπικού με ταυτόχρονη κατασκευή ενός στεγανού βόθρου.

Προτεινόμενες εργασίες: Συντήρηση, στερέωση και συμπλήρωση της τοιχοποιίας στα σημεία όπου έχει καταστραφεί. Κατασκευή σεναζ 30 εκ. Κατασκευή νέων ξύλινων κουφωμάτων (με ιδιαίτερη αντοχή στην υγρασία) στα ήδη υπάρχοντα ανοίγματα (παράθυρα και θύρες). Ηλεκτρομηχανολογική και τηλεφωνική  εγκατάσταση.  Αποκατάσταση οροφής. Τοποθέτηση μονόριχτης στέγης με επικάλυψη από φύλλα τιτανιούχου ψευδαργύρου, μεταλλικό φορέα, και στήριξη σε μεταλλικά υποστυλώματα που θα εδράζονται ανεξάρτητα έξω από την κατασκευή. Εσωτερικά του κτίσματος θα κατασκευαστεί W.Cγια τις ανάγκες του προσωπικού και εξωτερικά  του κτηρίου στεγανός  βόθρος.  Εμβαδό  κτιρίου παρέμβασης 20 τ.μ.

 

Εκθεσιακός χώρος

Το κτίριο στη νότια πλαγιά του λόφου της ακρόπολης βόρια και πάνω από το κτίριο πωλητήριο – φυλάκιο, θα μετατραπεί σε ένα μουσειακό χώρο έκθεσης των ανασκαφικών εργαλείων και των μεθόδων γενικότερα που χρησιμοποιούνταν την περίοδο των πρώτων ανασκαφών στο χώρο από τη σουηδική αρχαιολογική ομάδα.

Εργασίες αναλυτικά:  Συντήρηση, στερέωση και συμπλήρωση της τοιχοποιίας στα σημεία όπου έχει καταστραφεί. Καθαρισμός και εκσκαφή του εσωτερικού του κτίσματος (σε ένα επίπεδο). Κατασκευή νέων ξύλινων κουφωμάτων (με ιδιαίτερη αντοχή στην υγρασία) στα ήδη υπάρχοντα ανοίγματα (παράθυρα και θύρες). Αποκατάσταση οροφής. Τοποθέτηση μονόριχτης στέγης με επικάλυψη από φύλλα τιτανιούχου ψευδαργύρου, μεταλλικό φορέα, και στήριξη σε μεταλλικά υποστυλώματα που θα εδράζονται ανεξάρτητα έξω από την κατασκευή. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού.

 

Φωτογραφική παρουσίαση

Το νεότερο κτίριο δίπλα στο εξωκλήσι της Παναγίας που ανήκει στην Εφορεία Αρχαιοτήτων προτείνεται να στεγάσει έκθεση φωτογραφίας από την περίοδο των ανασκαφών καθώς και σύγχρονη – ψηφιακή ενημέρωση για την ιστορία του Αρχαιολογικού χώρου αλλά και για τα μνημεία της ευρύτερης περιοχής της Ασίνης.  Θα είναι ένα σημείο ενημέρωσης για τη δυνατότητα επίσκεψης σε Αρχαιολογικά μνημεία της περιοχής με ταυτόχρονη παραλαβή ενημερωτικού υλικού (πληροφοριακό υλικό –τρόπος μετάβασης κ.λπ).

Προτεινόμενες εργασίες:

Απομάκρυνση των επιχρισμάτων και κατασκευή νέων  Συντήρηση, στερέωση και συμπλήρωση της τοιχοποιίας στα σημεία όπου έχει καταστραφεί. Απομάκρυνση της υπάρχουσας στέγης Κατασκευή σενάζ 30εκ. και ανακατασκευή της ξύλινης στέγης, σύμφωνα με την αρχική της μορφή και επανατοποθέτηση βυζαντινών κεραμιδιών. Κατασκευή νέων ξύλινων κουφωμάτων (με ιδιαίτερη αντοχή στην υγρασία) στα ήδη υπάρχοντα ανοίγματα (παράθυρα και θύρες). Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου. Η κατασκευή της υποδομής για την λειτουργία του χώρου σαν χώρου ψηφιακής ενημέρωσης και τύπωμα υποτιτλισμός και τοποθέτηση της φωτογραφικής έκθεσης με την ιστορία των ανασκαφών. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού.

 

Διαμόρφωση πορείας περιήγησης και πινακίδες πληροφόρησης

Ένα από τα πιο βασικά σημεία της παρέμβασης είναι η διαμόρφωση πορείας περιήγησης έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ασφαλούς επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο. Σε αυτή τη φάση, θα ληφθούν υπόψη και τα άτομα με κινητικά προβλήματα, τα οποία θα είναι δυνατόν να φτάνουν ως ένα σημείο, παίρνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την ακρόπολη από τις επεξηγηματικές πινακίδες ξενάγησης, που θα τοποθετηθούν στο χώρο. Όπου το έδαφος είναι αρκετά ομαλό, θα κατασκευαστεί χωμάτινη διαδρομή πλάτους από 0.80μ. έως 1.50μ.

Οι υπάρχουσες σκάλες, όπου αυτό είναι εφικτό, θα αποκατασταθούν συμπληρώνοντας με νέο υλικό και κάνοντας αρμολόγηση.

Στις περιοχές, όπου το έδαφος δεν επιτρέπει την κατασκευή χωμάτινων διαδρομών προβλέπεται η κατασκευή μεταλλικών γεφυρών πλάτους 1.20μ. Σε σημεία όπου υπάρχει επικινδυνότητα για τους επισκέπτες θα γίνει περισχοίνηση. 

Συνολικά η πορεία  περιήγησης θα είναι 900 μέτρα, θα τοποθετηθούν 40 πινακίδες ενημέρωσης και 200 μέτρα περισχοινίσεις

 

Αποκατάσταση εγκαταστάσεων – δικτύων.

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα της αποκατάστασης αποτελεί η επιλογή του είδους των εγκαταστάσεων – δικτύων (ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, αποχέτευσης, πυροπροστασίας και κλιματισμού) που θα τοποθετηθούν στα κτίρια με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους. Όπως είναι λογικό οι νέες χρήσεις καθιστούν απαραίτητη την τοποθέτηση μιας σειράς εγκαταστάσεων. Οι οδεύσεις των εγκαταστάσεων αυτών καθώς και λειτουργικές τους μονάδες (κλιματιστικά, πυροσβεστικές φωλιές κ.α.), πρέπει να είναι εμφανείς και να δίνουν την εντύπωση ότι «φιλοξενούνται» στα κτίρια, χωρίς να ενσωματώνονται στην κατασκευή τους.

 

Διαμόρφωση χώρων στάσης – θέασης και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων                                     

Δε θα πρέπει να παραληφθεί η διαμόρφωση ορισμένων χώρων στάσης – θέασης με υπαίθρια καθιστικά, στα οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να ξεκουραστεί και να απολαύσει το τοπίο. Επίσης κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων σε διάφορα σημεία της Ακρόπολης.

 

Στερεωτικές Εργασίες

Προβλέπονται εργασίες αποχωμάτωσης των ανεσκαμμένων τμημάτων στην Κάτω Πόλη και εργασίες συντήρησης των αρχαίων καταλοίπων.  Επίσης αναγκαίες είναι οι παρεμβάσεις σε επικίνδυνα τμήματα του τείχους της ακρόπολης.

 

Κάλυψη των δεξαμενών                                                      

Για την εξασφάλιση της ασφάλειας των επισκεπτών θα τοποθετηθούν μεταλλικά στέγαστρα με διάφανες επιφάνειες στις δεξαμενές, ώστε να είναι ορατές, ασφαλείς και προστατευμένες. Συνολικά θα τοποθετήσουν  έξι (6) στέγαστρα.

 

Η περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου                                              

Σημαντικό κομμάτι του έργου αποτελεί και η περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου στα σημεία που κρίνεται απαραίτητη, εκεί δηλαδή από όπου η πρόσβαση στο χώρου γίνεται ανεξέλεγκτα, χωρίς να περνά από την κεντρική είσοδο. Η τελική περίφραξη θα διαμορφωθεί μετά από απόφαση του ΥΠΠΟΤ, σε συνάρτηση με το εάν ο χώρος θα παραμένει κλειστός μετά το τέλος της φύλαξης ή θα είναι ελεύθερα προσβάσιμος όλες τις ώρες. Συνολικά προβλέπονται  250 μέτρα περίφραξης βαρέως τύπου.

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)