Share |

Μέτρα στον Πάρνωνα σε ύποπτα περιστατικά για γρίπη των πτηνών

Εξαιτίας της εκδήλωσης συνεχόμενων κρουσμάτων της γρίπης των πτηνών σε πολλά Κράτη Μέλη της Ε.Ε., θα εφαρμοστεί για το έτος 2016 η υπ’ αριθμ.4802/142588/18-12-2015 (ΑΔΑ:Ω4274653ΠΓ-6Κ1) (ΦΕΚ 2962/Β΄/31.12.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών», και αφορά τα άγρια πτηνά και πουλερικά της χώρας.

Όπως ενημερώνει ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, όσον αφορά τα άγρια πτηνά, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, εκτός του προσωπικού υπηρεσιών, μελών ιδιωτικών φορέων που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή μαζί τους (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολόγοι, κέντρα περίθαλψης κλπ), αλλά και των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με μεγάλους πληθυσμούς άγριων πουλιών.

Σε περίπτωση εντοπισμού νεκρών ή ημιθανών πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου, οι πολίτες καλούνται να μην τα πλησιάζουν και τα αγγίζουν, αλλά να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές (κτηνιατρεία, δασικές υπηρεσίες, θηροφυλακή, Φορέα Διαχείρισης) ώστε να λαμβάνονται δείγματα που θα εξεταστούν για γρίπη των πτηνών.

Τα είδη της άγριας ορνιθοπανίδας που πρέπει να δειγματιστούν αν βρεθούν νεκρά είναι τα ακόλουθα, σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση (Παράρτημα 3):

 

Aa

Επιστημονική ονομασία

Ελληνική ονομασία

1.

Anser albifrons

Ασπρομέτωπη χήνα

2.

Anas platyrhynchos

Πρασινοκέφαλη πάπια

3.

Anas strepera

Φλυαρόπαπια

4.

Anas acuta

Σουβλόπαπια

5.

Anas clypeata

Χουλιαρόπαπια

6.

Anas penelope

Σφυριχτάρι

7.

Anas crecca

Κιρκίρι

8.

Anas querquedula

Σαρσέλα

9.

Ayihya ferina

Κυνηγόπαπια

10.

Aythya fuligula

Τσικνόπαπια

11.

Anser anser

Σταχτόχηνα

12.

Anser erythropus

Νανόχηνα

13.

Anser fabalis

Χωραφόχηνα

14.

Branta ruficollis

Κοκκινόχηνα

15.

Mergus albellus

Νανοπρίστης

16

Netta rufina

Φερεντίνι

17.

Cygnus cygnus

Aγριόκυκνος

18.

Cygnus olor

Βουβόκυκνος

19.

Cygnus columbianus

Νανόκυκνος

20.

Accipiter gentilis

Διπλoσάινο

21.

Accipiter nisus

Ξεφτέρι

22.

Buteo buteo

Γερακίνα

23.

Buteo lagopus

Χιονογερακίνα

24.

Circus aeruginosus

Καλαμόκιρκος

25.

Milvus migrans

Τσίφτης

26.

Milvus milvus

Ψαλιδιάρης

27.

Podiceps cristatus

Σκουφοβουτηχτάρι

28.

Podiceps nigricollis

Μαυροβουτηχτάρι

29.

Tachybaptus ruficollis

Νανοβουτηχτάρι

30.

Philomachus pugnax

Μαχητής

31.

Limosa limosa

Λιμόζα

32.

Larus canus

Θυελλόγλαρος

33.

Larus ridibundus

Καστανοκέφαλος γλάρος

34.

Falco peregrinus

Πετρίτης

35.

Falco tinnunculus

Βραχοκιρκίνεζο

36.

Pluvialis apricaria

Βροχοπούλι

37.

Vanellus vanellus

Καλημάνα

38.

Pica pica

Καρακάξα

39.

Fulica atra

Φαλαρίδα

40.

Phalacrocorax carbo

Κορμοράνος

41.

Ciconia ciconia

Λευκοπελαργός

42.

Bubo bubo

Μπούφος

43.

Ardea cinerea

Σταχτοτσικνιάς

 

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)