Share |

Μητρώο καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Αργολίδας δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με την καταγραφή των χρησιμοποιούμενων γεωργικών φαρμάκων από τους παραγωγούς –επαγγελματίες χρήστες:

Σας ενημερώνουμε ότι, στις 27-01-2012  δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) “Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις” που ρυθμίζει μεταξύ των άλλων,  τα θέματα που έχουν σχέση με :

·        τον έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των χρηστών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος

·        τους ελέγχους υπολειμμάτων  γεωργικών φαρμάκων  σε φυτικά προϊόντα

·        τους ελέγχους ορθολογικής  χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων

·        τους ελέγχους στην εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων

 

Σε σχετικό άρθρο του παραπάνω νόμου προβλέπεται η τήρηση Μητρώου καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και η χορήγηση από την Υπηρεσία μας ειδικού κωδικού σε κάθε ένα από αυτά. Επίσης προβλέπεται, να τηρείται και ενημερώνεται ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, με  τις απαιτήσεις για την εμπορία των γεωργικών φαρμάκων, καθώς  και  τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων κατά  Περιφερειακή Ενότητα. Στην  ιστοσελίδα   θα  περιέχονται  πληροφορίες σχετικά με την επωνυμία της επιχείρησης, το είδος του εμπορίου γεωργικών φαρμάκων (λιανική/χονδρική πώληση) τη διεύθυνση του καταστήματος,  το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου επιστήμονα και τον τίτλο σπουδών.

 

Επίσης, με το νόμο αυτό, εισάγεται η έννοια του «επαγγελματία χρήστη» φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που είναι κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα κατά την επαγγελματική του δραστηριότητα και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται οι χειριστές, οι τεχνικοί, οι εργοδότες και οι αυτοαπασχολούμενοι  τόσο στο γεωργικό τομέα όσο και σε άλλους τομείς.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, οι επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων τηρούν, επί τουλάχιστον τρία έτη, αρχεία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χρησιμοποίησαν, και τα οποία περιλαμβάνουν:

 

1.      το όνομα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

2.      το χρόνο εφαρμογής  

3.      τη δόση εφαρμογής

4.      την περιοχή και

5.      την καλλιέργεια,

όπου το φυτοπροστατευτικό προϊόν  χρησιμοποιήθηκε.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στα παραπάνω αρχεία, θα  είναι διαθέσιμες  από τους επαγγελματίες χρήστες οποιαδήποτε στιγμή  ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές, δηλαδή  τις  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

Διευκρινίζεται ότι:

Ø      Η καταγραφή της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ημερολόγια ημερήσια ή εβδομαδιαία, εφόσον εμπεριέχουν  τις ανωτέρω πληροφορίες, καλύπτει την ανωτέρω απαίτηση της νομοθεσίας.

Ø      Η καταγραφή της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ειδικά έντυπαγια τους σκοπούς της πιστοποίησης των προϊόντων σύμφωνα με συγκεκριμένο πρότυπο, όπως AGRO 2, Global Gap, κλπ., εφόσον εμπεριέχει τις ανωτέρω πληροφορίες, καλύπτει την ανωτέρω απαίτηση της νομοθεσίας.

 

Η καταγραφή της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πρέπει να γίνεται από τους παραγωγούς - επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με  σκοπό  την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και συγκεκριμένα:

·        τη μείωση της χρήσης τους και του σχετικού κόστους,

·        τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης γεωργικών φαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον

·        την προώθηση της χρησιμοποίησης ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών, όπως οι μη χημικές εναλλακτικές λύσεις αντί των γεωργικών φαρμάκων. Σύμφωνα με τις  αρχές της ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας, τα γεωργικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ειδικά για το συγκεκριμένο στόχο και να έχουν τις λιγότερες παρενέργειες για την υγεία του ανθρώπου, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και το περιβάλλον. Επιπλέον προβλέπεται να εφαρμόζονται οι διαθέσιμες στρατηγικές διαχείρισης της ανθεκτικότητας ώστε να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων.

 

Έτσι, με βάση το ιστορικό χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας τους στους επιβλαβείς οργανισμούς, ο επαγγελματίας χρήστης, πρέπει να αξιολογεί την επιτυχία των εφαρμοζόμενων μέτρων φυτοπροστασίας.

 

Ακόμα, δίνεται η δυνατότητα από το νόμο σε τρίτα μέρη, όπως είναι: α)η βιομηχανία πόσιμου νερού β)οι λιανοπωλητές και γ)οι κάτοικοι, να ζητούν πρόσβαση στις  πληροφορίες που καταγράφουν οι επαγγελματίες χρήστες, εφόσον απευθυνθούν στις  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων.

Οι Υπηρεσίες μας, παρέχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 το ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45).

Η μορφή με την οποία γνωστοποιούνται κατόπιν αιτήματος οι εν λόγω πληροφορίες είναι η παρακάτω:

Όνομα

φυτοπροστατευτικού

προϊόντος

 

Χρόνος

εφαρμογής

 

Δόση εφαρμογής

Περιοχή όπου

χρησιμοποιήθηκε

 

Καλλιέργεια όπου

χρησιμοποιήθηκε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση μη καταγραφής σε αρχεία των χρησιμοποιούμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 13 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) και συγκεκριμένα πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

 

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε το με  αριθ. πρωτ. 5100/18-04-2011 έγγραφό μας, με το οποίο σας είχαμε ενημερώσει ότι σε όλες τις περιπτώσεις ανίχνευσης μη επιτρεπτών υπολειμμάτων Φ.Π. σε εργαστηριακές αναλύσεις φρούτων και λαχανικών, οι  εμπλεκόμενοι παραγωγοί, υποχρεωτικά θα υποβάλλουν  μαζί με το έγγραφο υπόμνημα με τις θέσεις ή αντιρρήσεις τους για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση,   το «Ημερολόγιο αγρού»  και την αναλυτική καρτέλα, με τις συνολικές αγορές γεωργικών εφοδίων που είχαν πραγματοποιήσει από το κατάστημα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων που συνεργάζονται.

 

Στο «Ημερολόγιο αγρού», θα καταγράφουν τις εφαρμογές φυτοπροστατευτικών  προϊόντων που έχουν πραγματοποιήσει και θα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου  νομοθετικού πλαισίου (όνομα Φ.Π., χρόνο εφαρμογής, δόση εφαρμογής, περιοχή, καλλιέργεια)

Αντίγραφα των εγγράφων αυτών θα διαβιβάζονται μαζί με το φάκελο κάθε υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.π.Α.Α.Τ. προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία επιβολής προστίμου.

 

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε τους παραγωγούς - επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την υποχρέωση τους να  τηρούν, επί τουλάχιστον τρία έτη, αρχεία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούν. Η ενημέρωση να πραγματοποιηθεί με   κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως σχετικές ανακοινώσεις σε καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, συνεταιρισμούς, συσκευαστήρια, καταστήματα Δήμων,  γραφεία συλλόγων παραγωγών πωλητών στις λαϊκές αγορές κ.α. 

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)