Share |

Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης σε μια Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη

Ημερίδα για την Ανάπτυξη, τον Τουρισμό και την Αειφορία στο Πορτοχέλι
Ημερίδα στο Πορτοχέλι με θέμα "Περιβάλλον, Τουρισμός και Ανάπτυξη. Ο Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Κοινωνικών Εταίρων στην Ελλάδα της Κρίσης"

Η Ανάπτυξη, ο Τουρισμός, η Αειφορία, και κυριότερα η Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη με τρόπο που να εξασφαλίζει την συνέχιση του περιβαλλοντικού πλούτου της Ερμιονίδας και στις επόμενες γενεές ήτνα τα βασικά θέματα ποπυ συζητήθηκαν στην ημερίδα με θέμα: «Περιβάλλον, Τουρισμός και Ανάπτυξη. Ο Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Κοινωνικών Εταίρων στην Ελλάδα της Κρίσης», που πραγματοποιήθηκε στο Πορτοχέλι.

Θέμα της ημερίδας ήταν «Περιβάλλον, Τουρισμός και Ανάπτυξη. Ο Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Κοινωνικών Εταίρων στην Ελλάδα της Κρίσης».

Κεντρικός εισηγητής της Ημερίδας ήταν ο Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου και Υπηρεσιακός Υπουργός ΥΠΕΚΑ Γρ.Τσάλτας. Από τα βασικά σημεία της ομιλίας του ήταν το γεγονός ότι εδώ και πολλές δεκαετίες στο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον αλλά και στο Παγκόσμιο τέθηκαν θέματα που αφορούσαν το περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μέσα από τον Ο.Η.Ε. επιτεύχθηκαν συμφωνίες σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούσαν την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, την Βιώσιμη Ανάπτυξη και καταρτίστηκε ένα αναπτυξιακό Στρατηγικό Σχέδιο για την θεσμοθέτηση αρχών που θα εξασφάλιζε την ανάπτυξη με την παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.

Στην Ευρώπη κυρίως με την Συνθήκη του Μαάστριχτ πάρθηκαν όλες εκείνες οι πρωτοβουλίες για την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης και καθορίστηκε το περιεχόμενο αλλά και το χρονοδιάγραμμα της Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, δηλαδή με άλλα λόγια μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Συλλογικών Οργάνων της Ε.Ε. καθορίστηκαν και καθορίζονται όλες οι Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμοί στα πλαίσια της χάραξης της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Η Ελλάδα μέσω της Ε.Ε. είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει το Διεθνές Περιβαλλοντικό Δίκαιο, όπως αυτό διαμορφώνεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Όμως στην Ελληνική πολιτεία, όπως υπογράμμισε ο Υπουργός κ.Γρ. Τσάλτας, η εναρμόνιση αυτή γίνεται σπασμωδικά ή χειρότερα μέσω αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Υπουργός Περιβάλλοντος τόνισε με μεγάλη έμφαση ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού είναι το πλούσιο περιβαλλοντικό της απόθεμα καθώς επίσης και το πώς αυτό θα αξιοποιηθεί από τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας, δηλαδή την  Κεντρική Διοίκηση, την Περιφέρεια και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επισήμανε, ότι στο πλαίσιο των αρχών των Διεθνών Συμβάσεων προϋπόθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί η ύπαρξη μιας ανοικτής κοινωνίας όπου οι πολίτες θα μετέχουν στη λήψη αποφάσεων με διαβούλευση και κοινωνικό διάλογο ο οποίος να είναι δεσμευτικός από τους κοινωνικούς εταίρους.

Στο τέλος της ομιλίας του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε μια Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη που να είναι φιλική ως προς το περιβάλλον, δομημένο και ανθρωπογενές, να σέβεται τις ιδιαιτερότητες, τις παραδόσεις και γενικότερα την πολιτιστική κληρονομιά κάθε τοπικής κοινωνίας και υπογράμμισε της ανάγκη της εύρυθμης συνεργασίας όλων των φορέων δημοσίων και ιδιωτικών καθώς  ο τουρισμός αποτελεί σημαντική αναπτυξιακή κατεύθυνση.

Την Ημερίδα συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Ερμιονίδας με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Π.Ε. Αργολίδας και το Επιμελητήριο Αργολίδας.

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)