Share |

Παναγιωτόπουλος: Θα εκτεθούν υπουργοί για τα σκουπίδια

Ανοιχτή επιστολή προς Μανιάτη, Μιχελάκη, Χατζηδάκη
Σωτήρης Παναγιωτόπουλος

Τον κώδωνα του κινδύνου να εκτεθούν υπουργοί και η ίδια η κυβέρνηση στο θέμα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου, κρούει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σωτήρης Παναγιωτόπουλος.

Σε ανοιχτή επιστολή του προς τους υπουργούς Γιάννη Μανιάτη (Περιβάλλοντος), Γιάννη Μιχελάκη (Εσωτερικών) και Κωστή Χατζηδάκη (Ανάπτυξης), επισημαίνει:

Σε απάντηση της κοινής ανακοίνωσής σας (Τρίτη 21/01) για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», συμφωνούμε απόλυτα, ότι αυτό αποτελεί έργο ¨Εθνικής στρατηγικής σημασίας¨ και υπό αυτό το πρίσμα οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να λειτουργήσουν με σύστημα, μεθοδικότητα και ευθύνη, ώστε το έργο να σχεδιαστεί, να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει σωστά, ώστε να αποτελέσει πρότυπο περιβαλλοντικών επιδόσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο…¨αξιοποιώντας παράλληλα με τον βέλτιστο τρόπο τους κοινοτικούς πόρους προς όφελος των ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ¨.

Δυστυχώς, στην περίπτωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπάρχει μια πλήρης παραβίαση της νομιμότητας, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό, της ποιότητας και του σεβασμού στις διαδικασίες, γεγονότα που οδηγούν την όλη υπόθεση σε πλήρες αδιέξοδο και προφανώς ενάντια σε όσα στην ανακοίνωσή σας αναφέρονται.

 

Συγκεκριμένα, από τη διαδικασία ΣΔΙΤ έχουν επιβληθεί ιδιαίτερα μεγάλες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων, οι οποίες δεν καλύφθηκαν στη φάση των δεσμευτικών προσφορών και υπάρχει απόλυτη σιωπή και στεγανά στην διακίνηση των πληροφοριών σχετικά με αυτό το θέμα, που δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά.

Επιπλέον ζητήθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο εντός μόλις 30 ημερών (!!!) να επιλέξει υποψήφιες θέσεις των έργων σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, να εξασφαλίσει την διαθεσιμότητα των εκτάσεων αυτών και να υποβάλλει πλήρη Μ.Π.Ε. του έργου. Ποιός κοροϊδεύει, ποιόν;;

Η πλήρης και αντικειμενική αξιολόγηση της Μ.Π.Ε που υποβλήθηκε, εκθέτει ανεπανόρθωτα την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε ό,τι αφορά την έλλειψη ελέγχου των τεχνικών στοιχείων των έργων και την εξασφάλιση – επιβεβαίωση της επάρκειας τους για την κάλυψη των στόχων.

Δυστυχώς, επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά την έλλειψη σεβασμού στο θεσμό των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες, θέτουν σαφείς προθεσμίες, έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις και δημιουργούν προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό ενός πλήρους, ασφαλούς και περιβαλλοντικά αποδεκτού έργου στη 2η Υποενότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στη θέση ¨Καλλιρρόη¨ του Δήμου Οιχαλίας.

Ενδεικτικά αναφέρω σαφείς αποκλίσεις και προχειρότητες της διαδικασίας και της αντίστοιχης μελέτης, όπως είναι η μεθόδευση στη βαθμολόγηση των υποψηφίων θέσεων σε βάρος της θέσης ¨Καλλιρρόη¨, με εξασφάλιση 107 στρεμμάτων για τις ανάγκες του έργου, ενώ απαιτούνται τουλάχιστον 220 στρέμματα, σύμφωνα με τη δυναμικότητα του έργου για το οποίο δεν υπάρχει κανένα τεχνικό στοιχείο, που να οδηγεί σε διαστασιολόγηση των επιμέρους μονάδων και να δίνει μια σαφή εικόνα για την ταυτότητα του έργου και τη δέσμευση του συγκεκριμένου αναδόχου να κατασκευάσει και λειτουργήσει ένα πλήρες έργο.

Έργο που θα καλύπτει τους στόχους που εσείς επικαλείσθε και δε θα μας εκθέσει, για μια ακόμα φορά, τόσο στους συμπολίτες μας που θίγονται, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την οποία μέρος των οικονομικών πόρων για την κατασκευή του έργου έχουν εξασφαλισθεί και θα εκταμιευθούν στο άμεσο μέλλον.

Σε ό,τι αφορά την επιλογή των θέσεων των έργων από τον Προσωρινό Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (Π.Ι.Φ.Σ.), παρατηρείται προχειρότητα προφανώς  λόγω έλλειψης χρόνου (30 μέρες προθεσμία) για την σωστή έρευνα, όπως κατά πάγια πρακτική ακολουθείται για όλα τα άλλα έργα, επιλογή των θέσεων με κριτήριο την εξασφάλιση και δέσμευση για την διαθεσιμότητα των αντιστοίχων εκτάσεων, αναντιστοιχία με την πραγματικότητα στη βαθμολόγηση κριτηρίων για την τελική ιεράρχηση των θέσεων, και πλήρης έλλειψη τεχνικής ευκρίνειας των έργων, που στερεί την δυνατότητα ανάπτυξης και παρουσίασης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των αντιστοίχων μέτρων για την αποκατάστασή τους.

Με τα παραπάνω, όπως συνοπτικά αναφέρονται, διαπιστώνεται και δύναται να αναλυθεί με πολλαπλά επιχειρήματα, ότι η όλη διαδικασία μέχρι σήμερα στερείται αξιοπιστίας, ποιότητας ενεργειών και μελετών, διαφάνειας και επάρκειας περιγραφών μεθόδων και έργων και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτό που καλείται να κατασκευάσει ο ανάδοχος δεν έχει σαφώς προδιαγραφεί, δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την πληρότητα των προτάσεων του, δεν έχει καμία δέσμευση για τον αριθμό και τις διαστάσεις των μονάδων των έργων και ότι θα ακολουθήσει την εφαρμογή των προτάσεων του, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τα οικονομικά πλαίσια, τα οποία έχει καθορίσει σε βάρος της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων και της εξασφάλισης επαρκών περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Σήμερα, γίνεται μια έγκαιρη επισήμανση και παρουσιάζεται προς τους αρμόδιους Υπουργούς, που έσπευσαν δυστυχώς να δηλώσουν την υποστήριξης τους στις περίεργες ενέργειες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τους δίνεται η ευκαιρία να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους, αφού ενημερωθούν έγκαιρα και έγκυρα, ώστε με μια νέα ΟΡΘΗ πολιτική απόφαση να επανατοποθετήσουν το όλο θέμα στις σωστές του διαστάσεις και να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους.

Σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν να εκτεθούν ανεπανόρθωτα, να διασύρουν την Κυβέρνηση μαζί με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, να προκαλέσουν πολιτικό πλήγμα στην Κυβέρνηση, καθώς με την κοινωνία απέναντι, έργα δεν γίνονται, γιατί η εμπειρία διδάσκει πως η αγνόηση των πολιτών υπονομεύει την ίδια τη βιωσιμότητα  των διαδικασιών υλοποίησης του έργου, που είναι τελικά και το ζητούμενο.

Θα έχει όμως δημιουργήσει ουσιαστικά και βαρύ κόστος στην οικονομία της χώρας και της περιοχής και με τις άστοχες ενέργειες τους να επιβαρύνουν το περιβάλλον, μέσα από την επιστημονικά ανεπαρκή και γενικά προβληματική Μ.Π.Ε του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων με ΣΔΙΤ»  στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

 

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)