Share |

Περιφέρεια και ανάπτυξη

Του Απόστολου Παπαφωτίου, Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου
Απόστολος Παπαφωτίου
Απόστολος Παπαφωτίου

Πολύ συχνά, από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη αναφέρεται ότι ο “Καλλικράτης” είναι η μεγαλύτερη Διοικητική μεταρρύθμιση από της συστάσεως του ελληνικού κράτους και αποτελεί, ενδεχομένως, την τελευταία ευκαιρία για την Ελλάδα.

Και τούτο, καθόσον, η σωστή υλοποίηση του “Καλλικράτη” θα οδηγήσει τις περιφέρειες σε οργανωτικές πολιτικοοικονομικές και ανθρωπογεωγραφικές οντότητες, με ταυτότητα τόπου και εδαφικού κεφαλαίου και δυνατότητα ολοκληρωμένου εσωτερικού σχεδιασμού των.

Εξάλλου ο “Καλλικράτης” αναδιοργανώνει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Έτσι ώστε ο Χωροταξικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας να κινείται στη γενική κατεύθυνση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού, στον διεθνή ανταγωνισμό για την ανάπτυξη των περιφερειών και στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που προέρχονται από την Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα χωροταξικά σχέδια, αλλά και τα αναπτυξιακά, πρέπει να εκπονηθούν μόνο από τις περιφέρειες και όχι από το κεντρικό κράτος. Είναι απαραίτητη η προσαρμογή των χωροταξικών σχεδίων στην ανάπτυξη.

Κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα δεν γινόταν.

Είναι φανερή η αδυναμία υλοποίησης των χωροταξικών σχεδίων καθώς και η αναποτελεσματικότητα τους και η αποτυχία τους. Και το πιο σημαντικό, δεν νοείται χωροταξική μελέτη η οποία διίσταται της αναπτυξιακής μελέτης.

Έτσι υπάρχουν πολλές μελέτες υψηλού κόστους χωρίς ουσία και αποτελεσματικότητα. Εφαρμόζοντας δε αυτές, δαπανούμε χρήματα σε μη αναπτυξιακά έργα, χωρίς προστιθέμενη αξία.

Συγχρόνως δεν προσελκύονται επενδύσεις και το μεγάλο και σπάταλο ελληνικό κράτος αποτρέπει κάθε ζωντανή δραστηριότητα και επένδυση.

Έτσι ένα συνεχές αναπτυξιακό αδιέξοδο δημιουργείται από την ανεπάρκεια της κατάλληλης αντίληψης και τους σχεδιασμούς της κεντρικής εξουσίας.

Και αποτελεί αυτό μια από τις αιτίες, στο αντίστοιχο ποσοστό, που οδήγησαν την πατρίδα μας σε μια συνεχή, πρωτοφανή κρίση.

Απαιτείται πλέον η ανάθεση των κάθε είδους χωροταξικών μελετών απευθείας στις περιφέρειες. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Τατούλης “τελείωσε το μεγάλο κράτος”.

Αυτό δεν εξασφάλισε ούτε την εξυπηρέτηση του πολίτη, ούτε την ανάπτυξη, ούτε της αξιοπρέπεια της χώρας μας, ούτε τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους φιλικού στον πολίτη.

Οι Δημόσιοι πόροι πρέπει μόνο να χρησιμεύουν για την μόχλευση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η λύση για την ανάπτυξη είναι η αυτοχρηματοδότηση.

Πρέπει η κάθε περιφέρεια:

Να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα, σοβαρότητας και υπευθυνότητας.

Να δημιουργήσει το αντίστοιχο υπόβαθρο.

Να προσφέρει την σιγουριά σε κάθε επενδυτή και πολίτη που θέλει να δημιουργήσει και να παράγει.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται με επιτυχία η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Απαιτείται λοιπόν, μια αυτοδύναμη ανάπτυξη.

Αυτή η αντίληψη πρέπει να γίνει συνείδηση της κεντρικής πολιτικής σκηνής, των κεντρικών υπηρεσιών και των αιρετών περιφερειών.

Αποτελεί τη μόνη διέξοδο στη σημερινή οικονομική κρίση, αλλά και στο δημιουργηθέν αναπτυξιακό αδιέξοδο, στο οποίο έχει περιέλθει η πατρίδα μας, λόγω του ανορθολογικού τρόπου λειτουργίας του σπάταλου ελληνικού κράτους.   

Μας προσφέρει λοιπόν η κρίση, την ευκαιρία αλλαγής νοοτροπίας και επιταχύνει τις διαδικασίες για τη δημιουργία περιφερειακών θεσμών και δομών μιας αειφόρου ανάπτυξης η οποία εντάσσεται, κατά αρμονικό τρόπο, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)