Share |

Πιο μικρό το Επιχειρηματικό Πάρκο

Το Επιμελητήριο Αργολίδας αναθεωρεί τον αρχικό του σχεδιασμό για το Άργος

Το Επιμελητήριο Αργολίδας επιθυμεί να ανακοινώσει στους Φορείς και τους πολίτες της περιοχής, ότι είναι υποχρεωμένο να αναθεωρήσει τον αρχικό του σχεδιασμό για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου επιφανείας 980στρ στη θέση «Λειβάδια» νότια της πόλης του Άργους.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Επιμελητήριο:

Η απόφαση αυτή υπαγορεύτηκε από την απροθυμία των ιδιοκτητών γης που βρίσκονται στην επιλεγείσα περιοχή να συμμετάσχουν στον Φορέα και να χρηματοδοτήσουν, την έναρξη υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου και ιδίως τις δαπάνες υπηρεσιών και μελετών για την έκδοση της ΚΥΑ χωροθέτησης του Επιχειρηματικού Πάρκου Αργολίδας, που θα επιτρέψει την ανάπτυξή του και με πόρους του ΕΣΠΑ. Υπενθυμίζουμε ότι οι πόροι που ζητήθηκαν για τη χρηματοδότηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του Φορέα έχουν τον χαρακτήρα της «προκαταβολής» έναντι των εισφορών σε χρήμα, που ούτως ή άλλως θα καταβληθούν υποχρεωτικά από τους ιδιοκτήτες της έκτασης, για την ένταξη στο σχέδιο πόλεως και τη χρηματοδότηση των έργων υποδομής.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το Επιμελητήριο Αργολίδας, προσανατολίζεται στην ανάπτυξη ενός μικρότερου σε μέγεθος Επιχειρηματικού Πάρκου, βασιζόμενο στις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που ήδη έχουν συλλεχθεί.

Το μέγεθος αυτό και η νέα οριογραμμή που σχεδιάζεται, οδηγεί στον αποκλεισμό πολλών και μεγάλων εκτάσεων, που δυστυχώς θα παραμείνουν ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ, χωρίς την προσδοκία δημιουργίας υπεραξίας, λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης. 

Με προηγούμενες ανακοινώσεις μας, καλούσαμε να συμμετάσχουν στο Φορέα ΜΟΝΟ οι ιδιοκτήτες γης που έχουν οικόπεδα στην επιλεγείσα περιοχή. Όμως σύμφωνα με το νόμο, στο Φορέα μπορούν να μετέχουν και τρίτοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δεν διαθέτουν ακίνητο στη περιοχή, αλλά ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην ανάπτυξη του Πάρκου μέσω του Φορέα ή θα επιδιώξουν να μετεγκατασταθούν στο μέλλον εντός αυτού και επιθυμούν να μετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό του.

Η ανάγκη αυτή καθίσταται πλέον περισσότερο από επιτακτική, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 75/παρ.1 του Ν.3982/2011 που πρόσφατα ψηφίστηκε «Η προθεσμία απομάκρυνσης των νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 3325/2005, η οποία έληξε ή πρόκειται να λήξει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή. Προκειμένου να ισχύσει το προηγούμενο εδάφιο, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν μέχρι τότε με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 να έχουν

εφοδιαστεί με άδεια μετεγκατάστασης σε νέα θέση. Σε κάθε περίπτωση η μετεγκατάστασή τους είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2014. Μετά την ημερομηνία αυτή με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής διακόπτεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων και σφραγίζονται τα μηχανήματα που θα εξακολουθούν να υπάρχουν στους χώρους. Για τις επιχειρήσεις που δεν θα έχουν εφοδιαστεί με άδεια μετεγκατάστασης σε νέα θέση έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 επιβάλλεται διακοπή της λειτουργίας και σφράγιση των μηχανημάτων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο από 1ης Ιανουαρίου 2014.»

Με τη παρούσα Πρόσκληση το Επιμελητήριο Αργολίδας ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Α) Στους ιδιοκτήτες γης, που αρχικά είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους, να επιβεβαιώσουν την επιθυμία τους και να ανταποκριθούν στις προσκλήσεις που εγγράφως τους έχουν αποσταλεί

Β) Σε κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή, επιχειρηματία και επαγγελματία που επιθυμεί να μετέχει στο Φορέα και στο Μετοχικό του Κεφάλαιο, από την φάση της Ίδρυσης της Εταιρείας

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΙ

Να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και τη πρόθεσή τους να χρηματοδοτήσουν τη προσπάθεια, με την ιδιότητα του ιδρυτικού Μετόχου της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. Αργολίδας Α.Ε.

Η προθεσμία που για ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ τίθεται για την κατάθεση των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μετοχικό Φορέα, είναι μέχρι τις 20/08/2011.

Επισημαίνουμε ότι οι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ΕΠΙΧΕΙΠΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ αλλά για οποιονδήποτε λόγω αδυνατούν να καταθέσουν την αναλογούσα εισφορά σε χρήμα, μπορούν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να γνωστοποιήσουν ότι η εισφορά σε χρήμα που θα τους αντιστοιχεί, επιθυμούν να την καταβάλουν ισοδύναμη σε εισφορά σε γη, προκειμένου αυτό να ληφθεί υπόψη στους σχεδιασμούς του Φορέα, στον κατάλληλο χρόνο.

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)