Share |

Πώς θα επιτευχθεί η Τουριστική Ανάπτυξη της Λακωνίας

Το υπόμνημα Πολλάλη στην Επιτροπή της Βουλής Περιφερειών

Τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η Τουριστική Ανάπτυξη της Λακωνίας αναλύσει η Ένωση Ξενοδοχείων Λακωνίας στο υπόμνημα που κατατέθηκε κατά την ακροαματική συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής των Περιφερειών για τον τουρισμό, με θέμα την τουριστική ανάπτυξη της Λακωνίας.

Το υπόμνημα που ακολουθεί υπογράφει ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Λακωνίας και Σύμβουλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Δημήτρης Πολλάλης:

 

Η ιστορική, αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά, η φύση, το ήπιο κλίμα, οι πολλαπλές επιλογές διαφορετικού τύπου τουριστικών προορισμών, η γειτνίαση με τα αστικά κέντρα, οι χαμηλοί δείκτες κορεσμού και η μεγάλη ακτογραμμή αποτελούν τα δυνατά σημεία της Πελοποννήσου, πάνω στα οποία θα πρέπει να στηριχτεί η προσπάθεια ανάπτυξης του τουρισμού.

 

Αναγκαία η ίδρυση Διευθύνσεων Τουρισμού στις ηπειρωτικές περιφέρειες της χώρας

 

Στο πλαίσιο του σχεδίου  Καλλικράτη, σε Περιφερειακό επίπεδο προβλέπεται η ίδρυση Δ/νσεων Τουρισμού μόνο στις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, ενώ στις ηπειρωτικές περιφέρειες συστήνεται τμήμα τουρισμού, το οποίο εντάσσεται σε μια Διεύθυνση με πολλαπλές αρμοδιότητες (δια βίου μάθηση, απασχόληση,  εμπόριο  και τουρισμό).

Αδυνατούμε να κατανοήσουμε αυτόν το διαχωρισμό μεταξύ νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας όσον αφορά στον τουρισμό, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος της τουριστικής δραστηριότητας συγκεντρώνεται σε πολλούς προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας.

Θεωρούμε αναγκαία την ίδρυση Δ/νσης Τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και μάλιστα στελεχωμένη με προσωπικό που διαθέτει γνώσεις και εμπειρία σε θέματα τουρισμού.

 

Στόχοι του υπό ίδρυση νέου Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού Πελοποννήσου, θα πρέπει να είναι:

 

 • Η αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών πόρων για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
 • Η δημιουργία βάσης δεδομένων, η προβολή της Περιφέρειας στο διαδίκτυο και η διάδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των φορέων μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες Περιφέρειες της χώρας καθώς και αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού.
 • Η εμψύχωση / ευαισθητοποίηση των φορέων, της τοπικής κοινωνίας, των επαγγελματιών και όλων των εμπλεκόμενων στον τουρισμό.
 • Η προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου με κάθε μέσο
 • Η εκπόνηση  επιχειρησιακών σχεδίων μάρκετινγκ και προώθησης με χρονικό ορίζοντα 5ετίας σε κυλιόμενη βάση.
 • Η υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης των επί μέρους τουριστικών προορισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας.
 • Η δημιουργία τοπικών συμφώνων ποιότητας μεταξύ των φορέων του τουρισμού, η πιστοποίηση και ο έλεγχος της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών
 • Η συλλογή και η παροχή στατιστικών στοιχείων, η ενημέρωση και πληροφόρηση των φορέων του τομέα.
 • Οι έρευνες αγοράς σχετικά με τις τάσεις και τα δεδομένα του τουρισμού καθώς και η εκπόνηση σχετικών μελετών

 

Επειδή η εμπειρία έχει δείξει ότι τον αρχικό ενθουσιασμό από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες διαδέχεται η αδυναμία εκπλήρωσης των στόχων, θα πρέπει κατά το πρώτο στάδιο προετοιμασίας, να υπάρξει αποσαφήνιση του ΟΡΑΜΑΤΟΣ και της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ καθώς και της ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΕΤΟΧΩΝΤΩΝ για την στήριξη του Οργανισμού.

 

Στη συνέχεια θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην οικονομική αυτοτέλεια με την εξεύρεση μόνιμων πόρων, χωρίς την ύπαρξη των οποίων δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι του.

 

Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν…

Χρειάζεται προσπάθεια με όραμα, συγκεκριμένους στόχους, πρόγραμμα και συντονισμό.

Ο τουρισμός και οι ελληνικές γεύσεις μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Η κυρίαρχη «λεπτομέρεια» είναι η αλλαγή νοοτροπίας του τρόπου που προσεγγίζουμε την τουριστική ανάπτυξη.

Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε (μόνοι μας και χωρίς τουρίστες)

                         ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Συντεχνιακά Αιτήματα

 

Καταβολή των οφειλών προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετείχαν στα προγράμματα  κοινωνικού τουρισμού του ΕΟΤ

 

Έχουν διατυπωθεί εύλογες διαμαρτυρίες από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού του Ε.Ο.Τ. ότι, δεν έχουν λάβει ακόμα από τον Ε.Ο.Τ.  τα οφειλόμενα ποσά.

 

Αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης  μίσθωσης ιδιωτικών κατοικιών και επαύλεων

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια γιγάντωση του προβλήματος που δημιουργείται εξαιτίας του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται τα ξενοδοχεία και γενικά όλα τα νόμιμα καταλύματα από την παράνομη μίσθωση ιδιωτικών κατοικιών, διαμερισμάτων και επαύλεων σε τουρίστες.

Χιλιάδες ιδιωτικές κατοικίες διατίθενται προς μίσθωση σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση, κατά παράβαση της κείμενης  νομοθεσίας, που ορίζει την αστική μίσθωση για διάστημα άνω των 90 ημερών, με αποτέλεσμα να ανταγωνίζονται κατ’ αυτό τον τρόπο τα νομίμως λειτουργούντα καταλύματα.

Οι κατοικίες που διατίθενται με αυτό τον τρόπο σε όλη την Ελλάδα υπερβαίνουν ακόμα και τις 75.000 κατοικίες.

Μεγάλη πηγή εσόδων, που θα κατευθυνόταν  σε νόμιμα καταλύματα, ρέει προς την παραοικονομία, επιδεινώνοντας τη βιωσιμότητα των ξενοδοχείων, στερώντας την οικονομία και το περιφερειακό εισόδημα από πολύτιμα τουριστικά έσοδα και πολλές θέσεις εργασίας.

 

Άγρα πελατών, παράνομη κατασκήνωση

 

Το φαινόμενο της άγρας πελατών, που ιδιαίτερα παρατηρείται στη νησιωτική χώρα αποτελεί μέγιστη δυσφήμιση για τη χώρα και θα πρέπει πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου να ληφθούν τα  αναγκαία μέτρα σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς: ΟΤΑ, Λιμενικό Σώμα, Αστυνομία, ΣΔΟΕ κ.λ.π.

Το ίδιο ισχύει και για την παράνομη κατασκήνωση, που προκαλεί μεγάλη ρύπανση στο περιβάλλον

 

Σε οικονομικό αδιέξοδο εκατοντάδες μικρά ξενοδοχεία λόγω άνισης μεταχείρισης από τον Ο.Α.Ε.Ε.

 

Με ποινική δίωξη απειλούνται 1.485 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δυναμικότητας κάτω των 10 δωματίων για τη μη καταβολή εισφορών στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Από το Νοέμβριο του 2010 ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτρουμάνης είχε δεσμευθεί, στη Διοίκηση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα των ξενοδόχων, που προκύπτει από την καταστρατήγηση του σχετικού νόμου ο οποίος εξαιρεί τους ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων, δυναμικότητας 10 δωματίων, από την υποχρεωτική ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε.

Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική διάταξη από τον υπουργό η οποία θα επέτρεπε στους ξενοδόχους, δυναμικότητας κάτω των 10 δωματίων, τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., χωρίς την ασφαλιστική ενημερότητα του Ο.Α.Ε.Ε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκατοντάδες εκ των προαναφερθέντων μικρών οικογενειακών ξενοδοχειακών μονάδων, υπό την πίεση του σημαντικού αυτού αντικινήτρου  εξετάζουν, ως διέξοδο, την μετατροπή τους σε ενοικιαζόμενα δωμάτια τα οποία εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής εισφορών στον ΟΑΕΕ.

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
 • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
 • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)