Share |

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Αναρτήθηκε Κτηματογραφικό διάγραμμα στην Κόρινθο
Κτηματογραφικό διάγραμμα στην Κόρινθο
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται το αργότερο μέχρι την 10η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Ο Δήμος Κορινθίων, ανακοινώνει σε όλους τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται στα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της περιοχής ‘Αγία Άννα – Συνοικισμός’, δηλαδή της περιοχής που βρίσκεται Βόρεια της Νέας Εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών και ορίζεται από τις οδούς Αγίας Άννας – Μάρκου Μπότσαρη – Λεωφόρο Κορίνθου – Έβρου – Αιδινίου – Λεωφόρο Αθηνών – Ν.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών, ότι στην Δ/νση Πολεοδομίας – Τμήμα Πολεοδομίας, Πολεοδομικών Εφαρμογών, Σχεδίων Πόλεως –, Ερμού 39, 1ος όροφος, έχει αναρτηθεί το κτηματογραφικό διάγραμμα όλων των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στην ως άνω περιοχή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται το αργότερο μέχρι την 10η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, για να ενημερωθούν και να λάβουν γνώση του κτηματογραφικού διαγράμματος.

Επίσης μέχρι την ίδια ημερομηνία, καλεί να προσέρχονται για να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 12 του Ν. 1337/83, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθρ. 6 του Ν. 2242/94 και είναι υποχρεωτική για όλους τους ιδιοκτήτες, όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν πράξει τούτο, καθώς και όσοι από τους ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει δήλωση τα προηγούμενα χρόνια, έχουν μεταβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο (πώληση, παραχώρηση, δωρεά κ.λ.π.), την έκταση και την κυριότητα του δηλωθέντος αρχικά ακινήτου.

Γίνεται γνωστό στους ιδιοκτήτες ότι η υποβολή της παραπάνω δήλωσης ιδιοκτησίας είναι υποχρεωτική για όλους τους ιδιοκτήτες, και

1. Κάθε δικαιοπραξία εν ζωή είναι αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη αν δεν επισυνάπτεται σε αυτήν πιστοποιητικό του Δήμου Κορινθίων με το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας και επίσης,

 2. Δεν θα χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο χωρίς την υποβολή κυρωμένου αντιγράφου της δήλωσης ιδιοκτησίας και πιστοποιητικού του ανωτέρω εδαφίου (1).

 

Οι προσερχόμενοι στο Δημαρχιακό κατάστημα, πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Πολεοδομίας, Πολεοδομικών Εφαρμογών, Σχεδίων Πόλεως, - Ερμού 39, (1ος όροφος) - και θα πρέπει να έχουν μαζί τους.

1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου η των τίτλων ιδιοκτησίας (συμβόλαιο αγοράς – αποδοχή κληρονομιάς, γονική παροχή, κ.λ.π.).

2. Πιστοποιητικό από το Α’ Υποθηκοφυλακείο Κορίνθου, περί μεταγραφής, μεταβολών, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων.

3. Τοπογραφικό διάγραμμα της ιδιοκτησίας.

 

ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ –ΔΕΛΤΑ

Επίσης, ο Δήμος Κορινθίων με την υπ΄ αριθμ. 45983/8-11-2011 ανακοίνωσή του καλεί τους κυρίους και νομείς των ακινήτων που βρίσκονται εντός της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης περιοχής «ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ –ΔΕΛΤΑ» Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 2154/5-8-2003 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1251/Δ/26-11-2003), όπως αυτή προσδιορίζεται στα σχετικά διαγράμματα κλίμακας 1:1000 και τους πίνακες πράξης εφαρμογής που κυρώθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, να μεταβούν στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομίας, Αστικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων (Ερμού 39, 1ος όροφος, πληροφορίες: Κ. Διαμαντή, Εμμ. Μαραγκάκης) με σκοπό να λάβουν γνώση των αναρτημένων πινάκων επικειμένων (Β΄ ανάρτηση) του σχεδίου πόλεως, οι οποίοι έχουν συνταχθεί και υποβληθεί στην υπηρεσία μας από τους μελετητές μηχανικούς.
Στους πίνακες καταγράφονται δέντρα, φυτείες, μανδρότοιχοι, συρματοπλέγματα, φρέατα και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές σε ιδιοκτησίες που με την πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης μεταβάλλουν ιδιοκτήτη (τρίτος ή φορέας).
Παρακαλούνται να προσέλθουν, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις στις οποίες αναλυτικά θα περιγράφονται τυχόν διαφορές επί των ήδη καταγεγραμμένων επικειμένων σε είδος, ποσότητα και κατηγορία.
Σε περίπτωση όπου υπάρχουν μόνιμες κατασκευές να προσκομίσουν στοιχεία από τα οποία θα αποδεικνύεται η νομιμότητα ανέγερσής τους, όπως στέλεχος οικοδομικής άδειας, διάγραμμα κάλυψης, τεχνική έκθεση, φωτογραφίες κλπ.
Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της ανάρτησης εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών αρχής γενομένης από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στις εφημερίδες.

Σημειώνεται ότι μετά το πέρας της ανάρτησης αυτής, θα εκδικαστούν όλες συνολικά οι ενστάσεις που θα υποβληθούν, καθώς και όλες οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν από την πρώτη ανάρτηση των πινάκων επικειμένων μέχρι σήμερα.

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)