Share |

Στη Βόρεια Ελλάδα η τυποποίηση της Ένωσης Μεσσηνίας

Οι παραγωγοί θα πληρώνονται με την παράδοση των προϊόντων τους

Η Ένωση Μεσσηνίας προχώρησε σε δυο μεγάλες συμφωνίες με εταιρείες της Βόρειας Ελλάδας. Συγκεκριμένα, παραχώρησε έναντι ενοικίου τις δραστηριότητες τυποποίησης και εμπορίας ελαιολάδου και ελιάς Καλαμών σε εταιρεία της Πιερίας, ενώ παράλληλα συμφώνησε με άλλη εταιρεία από την Έδεσσα για την διάθεση των εσπεριδοειδών.

Σε αναλυτικότατη ανακοίνωσή της η Ένωση αναφέρεται στην απόφαση:

 

Ο συνεταιρισμός μετά από πολύμηνες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις ήρθε σε τελική συμφωνία με δυο κορυφαίες εταιρείες τροφίμων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ελαιολάδου, της επιτραπέζιας ελιάς αλλά και των εσπεριδοειδών. Οι δυο εταιρείες δραστηριοποιούνται στην εμπορία, την τυποποίηση και την προώθηση στις αγορές 50 χωρών στα παραπάνω προϊόντα.

Πρόκειται για την εταιρεία "Κωνσταντόπουλος Α.Ε.", με έδρα την Κατερίνη για το λάδι και την ελιά και την εταιρεία "Agrifreda", με έδρα την Έδεσσα, για τα εσπεριδοειδή.

Οι δυο εταιρείες διαθέτουν μεγάλες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις τυποποίησης και συσκευασίας των προϊόντων τους, δίκτυα προώθησής τους στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό, όπου δραστηριοποιούνται σε όλο τον πλανήτη, με πωλήσεις που ξεπερνούν σε τζίρο τα 50.000.000 ευρώ.

 

Η δραστηριοποίησή τους στη Μεσσηνία, μέσω του συνεταιρισμού μας, αναβαθμίζει τη δραστηριότητά μας, δίνει διέξοδο στις αγορές για τα προϊόντα της μεσσηνιακής γης, προσφέρει σιγουριά στους παραγωγούς για τις πληρωμές και βεβαιότητα για τη διάθεση των προϊόντων τους, στο παρόν αλλά και στο μέλλον.

Ιστορικά οι δυο εταιρείες έχουν συνδεθεί με την αυθημερόν πληρωμή των παραγωγών και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που επελέγησαν ως συνομιλητές στην αρχή και μελλοντικοί συνεργάτες στη συνέχεια.

 

Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και συμφώνησε καταρχήν για τη συνεργασία στον τομέα των εσπεριδοειδών με την εταιρεία "Agrifreda" τα εξής:

1. Ο συνεταιρισμός συγκεντρώνει εσπεριδοειδή από την περιοχή της Μεσσηνίας αποκλειστικά για λογαριασμό της "Agrifreda" και σε ποσότητες που η ίδια ζητά στην αρχή κάθε περιόδου συλλογής τους.

2. Οι τιμές θα συμφωνούνται μεταξύ των δύο μερών ένα μήνα πριν την έναρξη της συγκομιδής.

3. Η πληρωμή των παραγωγών θα γίνεται κατά την ημέρα παράδοσης του προϊόντος στον συνεταιρισμό, με αντίστοιχη χρηματοδότηση από την "Agrifreda".

4. Τα εσπεριδοειδή θα αποφλοιώνονται και η φλοίδα θα μετατρέπεται σε κύβους ή σε λωρίδες ή θα κόβονται σε φέτες ολόκληρα, ανάλογα με τις ανάγκες της  "Agrifreda", η οποία θα δίνει τις προδιαγραφές στο συνεταιρισμό, καθώς και τις συνταγές συντήρησης και αποθήκευσης των υποπροϊόντων μέχρι την παραλαβή τους από την ίδια, σε τιμές που θα προσυμφωνούνται μεταξύ των δύο πλευρών πριν την έναρξη της συγκέντρωσης και της επεξεργασίας κάθε υποπροϊόντος.

5. Η "Agrifreda" μεταφέρει τις κατάλληλες μηχανές για την κοπή της φλοίδας σε κύβους και λωρίδες ή ολόκληρων εσπεριδοειδών σε φέτες και τις εγκαθιστά σε χώρο που της παραχωρεί ο πρώτος στη Θουρία. Στον ίδιο χώρο μεταφέρονται και τα βαρέλια αποθήκευσης.

6. Η παραλαβή των έτοιμων υποπροϊόντων θα γίνεται από την "Agrifreda" από το χώρο επεξεργασίας και αποθήκευσης στη Θουρία.

7. Η οργάνωση της παραγωγής των υποπροϊόντων γίνεται από το συνεταιρισμό, με δικό του προσωπικό και φροντίδα. Για θέματα ποιοτικών προδιαγραφών υπογράφεται ιδιαίτερο συμφωνητικό μεταξύ των δύο μερών.

8. Η συμφωνία συνεργασίας έχει ισχύ τριών ετών, με δικαίωμα ανανέωσης, για όσο διάστημα επιθυμούν τα δύο μέρη, στη λήξη της πρώτης τριετίας.

 

Είναι γνωστό ότι τα εσπεριδοειδή για την Μεσσηνία ήταν τα τελευταία χρόνια ένα παραμελημένο προϊόν, χωρίς οικονομικό ενδιαφέρον για τους παραγωγούς, ενώ οι καλλιέργειες παρουσίαζαν φθίνουσα πορεία. Τώρα ξαναγεννιέται. Τουλάχιστον 2 εκατομμύρια κιλά κάθε χρόνο θα αξιοποιούνται από το συνεταιρισμό για λογαριασμό της "Agrifreda", με τιμές ανώτερες των γνωστών τα τελευταία χρόνια. Η προστιθέμενη αξία για την περιοχή θα είναι μεγάλη.

Μετά από πολύμηνες συζητήσεις με την εταιρεία "Κωνσταντόπουλος Α.Ε.", φτάσαμε πολύ κοντά σε συμφωνία. Η εταιρεία περιμένει τις τελικές προτάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού για να προχωρήσουμε στην υπογραφή της γενικής συμφωνίας του ενοικιαστηρίου και των υπολοίπων αναγκαίων δεσμευτικών κειμένων. Συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

 

1. Ο συνεταιρισμός παραχωρεί στην "Κωνσταντόπουλος Α.Ε." τα δικαιώματα χρήσης στις δεξαμενές αποθήκευσης του ελαιολάδου και στη γραμμή εμφιάλωσης, με όλα τα παρελκόμενα, στη γραμμή συσκευασίας της επιτραπέζιας ελιάς, στις δεξαμενές συντήρησής τους με όλα τα παρελκόμενα επίσης, την απόλυτη χρήση των σημάτων, δικαιωμάτων και πιστοποιήσεων που διαθέτει στο χημείο και γραφειακούς χώρους για διάστημα 20 ετών.

2. Ο πρώτος θα συγκεντρώνει για λογαριασμό της δεύτερης τις ποσότητες ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς που αυτή θα ζητά για συσκευασία, εμπορία και εξαγωγές εντέλει. Για την εργασία αυτή, ο πρώτος αμείβεται με προμήθεια για κάθε κιλό πρώτης ύλης από τη δεύτερη, με 0,10 ανά κιλό για την ελιά και 0,08 λεπτά ανά κιλό για το λάδι. Ποσό 100.000 από το σύνολο της προμήθειας θα καταβάλλεται ως ενοίκιο από την δεύτερη στον πρώτο για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που αναφέρθηκαν στο σημείο 1 του παρόντος. Για το σκοπό αυτό θα υπογραφεί αναλυτικό ενοικιαστήριο μεταξύ των δυο μερών με συμβολαιογραφική πράξη.

Οι πρώτες 100.000 από το σύνολο των προμηθειών θα προκαταβάλλονται δυο φορές το χρόνο (κάθε 6 μήνες) αρχής γενομένης από την ημέρα της υπογραφής του ενοικιαστηρίου. Το παραπάνω ποσό είναι διασφαλισμένο και θα αποδίδεται στον πρώτο ανεξαρτήτως των ποσοτήτων που θα εισκομισθούν στη δεύτερη. Το υπόλοιπο ποσό της αντιστοιχούσας προμήθειας θα αποδίδεται από τη δεύτερη κάθε τρίμηνο.

3. Η δεύτερη καταβάλλει στους παραγωγούς την αξία των προϊόντων κατά την ημέρα παράδοσης του προϊόντος εξ ονόματός τους από τον πρώτο πριν την οριστική παραλαβή.

 

4. Η δεύτερη προμηθεύεται το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές από τη Μεσσηνία αποκλειστικά από τον πρώτο, σε τιμές που θα συμφωνούν τα δυο μέρη κατά τακτά χρονικά διαστήματα ή κατά περίπτωση για συγκεκριμένες μεγάλες αγορές.

5. Ο πρώτος παραλαμβάνει το ελαιόλαδο από τα μέλη του, άλλους παραγωγούς της Μεσσηνίας και αν οι ποσότητες δεν επαρκούν από την αγορά γενικά.

 

6. Ο πρώτος δε μπορεί να ασκεί παρόμοια δραστηριότητα (μεταποίηση και εμπορία ελιάς και ελαιολάδου) και εν γένει δε μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά με τη δεύτερη σε κανένα επίπεδο. Οι πελάτες στην ελιά και το ελαιόλαδο που εξυπηρετούνται αυτή τη στιγμή από τον πρώτο μεταβιβάζονται στη δεύτερη. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται ώστε οι συγκεκριμένοι πελάτες να εξυπηρετούνται στο επίπεδο ποιότητας και ποσότητας, ώστε να παραμείνουν στο πελατολόγιο της εταιρείας. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα ο συνεταιρισμός παρεμβαίνει για την εξομάλυνσή τους.

Σε περίπτωση που η "Κωνσταντόπουλος Α.Ε." δεν έχει τη δυνατότητα να εμπορευτεί ποσότητες ανάλογες με την παραγωγή των μελών του πρώτου, τότε αυτός δεν δεσμεύεται από τον συγκεκριμένο όρο όσον αφορά στις ποσότητες που είναι υποχρεωμένα τα μέλη να του παραδίδουν.

 

7. Οι παραγωγοί - μέλη παραδίδουν το υποχρεωτικό ποσοστό στον πρώτο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους.

 

8. Η δεύτερη θα δραστηριοποιηθεί στη Μεσσηνία σε συνεργασία με τον πρώτο, όπως παραπάνω περιγράφεται, είτε ως "Κωνσταντόπουλος Α.Ε.", είτε ιδρύοντας νέα εταιρεία, της οποίας τον έλεγχο θα έχει η δεύτερη ή μέλη της οικογενείας της σημερινής μετοχικής της σύνθεσης.

9. Για χρονικό διάστημα δυο χρόνων από την υπογραφή της σύμβασης, θα υπάρχει το δικαίωμα (option) για τον πρώτο να συμμετάσχει στη νέα Εταιρεία, έως του ποσοστού 20% με πιθανή αλλαγή των αμοιβών της προμήθειας και του ενοικίου. Επιπλέον θα υπάρχει το δικαίωμα η δεύτερη να αναλάβει την επεξεργασία και την τυποποίηση σταφίδας, επίσης με μεταβολή των όρων ενοικίου και προηγούμενη συμφωνία για τον ορισμό της προμήθειας.

10. Ο πρώτος θα μεριμνήσει ώστε όλες οι απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία του εργοστάσιου (βιομηχανίας, πολεοδομίας, περιβάλλοντος, πυροσβεστικής, διάθεσης λυμάτων κ.ά). να βρίσκονται σε ισχύ και θα ενημερώνει για τυχόν μη συμμορφώσεις και παραβάσεις.

11. Ρητά συμφωνείται ότι η "Ενωση" αναλαμβάνει την υποχρέωση να δανείσει και δανείζει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό που απασχολείται στον τομέα της επεξεργασίας, τυποποίησης και εμπορίας ελαιολάδου και ελιάς στον δεύτερο των εδώ συμβαλλομένων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ειδικότερη σύμβαση δανεισμού εργαζομένων, ο δε δεύτερος των εδώ συμβαλλομένων αναλαμβάνει την υποχρέωση να απασχολήσει το παραπάνω προσωπικό με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που προβλέπονται στην σύμβαση δανεισμού.

12. Ο στόχος της δεύτερης είναι η άνοδος των πωλήσεων συσκευασμένου ελαιολάδου στους 5.000 τόνους ετησίως στον πέμπτο χρόνο λειτουργίας και της ελιάς στους 1.500 τόνους, ώστε η συνεργασία να καταστεί αποδοτική και για τα δύο μέρη. Και τα δυο μέρη εργάζονται προς αυτή τη κατεύθυνση.

13. Σε περίπτωση μη τήρησης όλων ή μέρους των παραπάνω, η συμφωνία λύεται.

14. Οσα αναφέρονται στο σημείο 1 του παρόντος, μετά τη λήξη της 20ετίας, θα παραδοθούν στον πρώτο από τη δεύτερη τουλάχιστον στην ίδια παραγωγική δυναμική που υπάρχει και σήμερα.

 

15. Στις περιπτώσεις επενδύσεων στις εγκαταστάσεις η δεύτερη αναλαμβάνει τις φορολογικές επιπτώσεις όποτε αυτές προκύπτουν.

 

16. Η έναρξη των δραστηριοτήτων στη συγκέντρωση ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς γίνεται τις αμέσως επόμενες μέρες από τη Γενική Συνέλευση.

Με τη συγκεκριμένη μορφή που παίρνουν οι δυο συμφωνίες:

1) Ο συνεταιρισμός διατηρεί ακέραιο το χαρακτήρα του ως καθαρή συνεταιριστική οργάνωση με τα όργανα και την αυτονομία του.

2) Παραμένει μοναδικός και απόλυτος κύριος των παρουσιαστικών του στοιχείων.

3) Τοποθετεί τα μεσσηνιακά προϊόντα σε δοκιμασμένα και αποτελεσματικά δίκτυα πώλησης των δυο εταιρειών σε περισσότερες από 50 χώρες στον κόσμο, ενώ τα προϊόντα θα εκτίθενται στις 10 μεγαλύτερες εκθέσεις τροφίμων του κόσμου (Γερμανία, Κίνα, ΗΠΑ κτλ).

4) Πολλαπλασιάζει τις ποσότητες των προϊόντων που με τις δικές του δυνάμεις μπορούσε μέχρι τώρα να διακινεί. Το όφελος για τους παραγωγούς και την πατρίδα μας είναι αυτονόητο.

5) Μπαίνει οριστικά στην κερδοφορία έναντι δεκαετιών ζημιών και χρεών.

6) Ανοίγει δρόμους για να απελευθερωθεί και να ασχοληθεί με την αναβάθμιση και την επέκταση της παραγωγής και άλλων κρίσιμων προϊόντων για το εισόδημα των Μεσσήνιων αγροτών.

7) Μπορεί να αξιοποιήσει το υπάρχον δυναμικό του σε γεωπόνους για την υποστήριξη του αγρότη στο χωράφι.

 

Ο συνεταιρισμός δε πουλά, ούτε εκχωρεί τίποτα. Υπενθυμίζει όμως, σε όσους αρέσκονται να φιλολογούν, ότι τα χρέη προηγούμενων διοικήσεων ύψους άνω των 11 εκ. ευρώ, τον έθεσαν εκτός τροχιάς και πρακτικά εκτός παραγωγικής διαδικασίας, έξω από κάθε δράση για την υποστήριξη του αγρότη και τη μεγέθυνση του όγκου της παραγωγής των προϊόντων, εδώ και πολλά πολλά χρόνια.

 

Η παρασιτική ενασχόληση σχεδόν μόνο με το ΟΣΔΕ έδινε κάθε χρόνο το οικονομικό φιλί της ζωής, αλλά τα χρέη μεγάλωναν, ενώ δε μπορούσαμε να επιβάλλουμε τις απόψεις μας στον ΟΠΕΚΕΠΕ για οικονομικότερη μεταχείριση των παραγωγών για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων, όπως το θέλαμε και θα μπορούσαμε.

 

Τα δεσμά τώρα σπάνε. Ανοίγουμε φτερά. Εχουμε δρόμο ακόμα, πολύ δρόμο. Επιτέλους όμως κάτι θετικό έρχεται για τους αγρότες στη Μεσσηνία. Σε σας έγκειται να το αποφασίσετε.

Μετά την εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. Κωνσταντίνου Κατσούλη ακολούθησε διαλογική συζήτηση με ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών.

Η εισήγηση στην ψηφοφορία που ακολούθησε, εγκρίθηκε ομόφωνα

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <u> <strike> <strong> <sup> <sub> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA (ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Δώστε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα

Image CAPTCHA
Εισάγετε τους τέσσερις αριθμούς που βλέπετε στην εικόνα (αριθμητικά και όχι ολογράφως)